Etusivu > Toiminta > Hankkeet > Valmennusohjelma mp- ja mh-yrityksille

Laajavastuinen metsänparannusyrittäjä

Metsänparannus- ja metsänhoitotöitä tuottavien yritysten liiketoiminta- ja palvelukehittämisen valmennusohjelma Laajavastuinen metsänparannusyrittäjä toteutettiin syksyllä 2017.

Metsänparannus- ja metsänhoitotöitä tarjoavilla yrityksillä on hyvät tulevaisuuden näkymät, sillä ala kehittyy nopeasti. Yritykset pystyvät vahvistamaan asemaansa muuttuvassa kilpailutilanteessa, mutta se vaatii monipuolista liiketoiminnallista osaamista sekä digitalisaation hyödyntämistä osana metsäpalvelujen tuottamista. Liiketoiminta- ja palvelukehittämisen ohjelmassa pureuduttin asiakkaille tarjottavien palveluiden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja niiden tuotteistamiseen sekä kilpailukykyiseen hinnoitteluun.

Laajavastuinen metsänparannusyrittäjä -valmennus

Kun markkinat ja asiakkaan vaatimukset muuttuvat, yrittäjän on uudistettava toimintamallejaan. Muutoksen helpottamiseksi Koneyrittäjät, Metsähallitus, OTSO Oy ja Työtehoseura järjestivät metsänparannusyrittäjille Laajavastuinen metsänparannusyrittäjä -valmennuksen, jonka suoritti kaikkiaan kymmenen yrittäjää. Työtehoseura vastasi valmennuksen käytännön toteutuksesta.

Yrittäjät ideoivat ja tekivät valmennuksen aikana kehitystehtävän valitsemastaan aiheesta. Tehtävän tavoite oli auttaa yrittäjiä kehittämään toimintaansa, laajentamaan asiakaskuntaansa tai tehostamaan toimintaansa. Tätä varten valmennettaville esiteltiin palvelumuotoilun periaatteet. Nämä periaatteet on esitelty prosessikuvauksessa ja työpohjassa, jotka ovat kaikkien yrittäjien käytössä.

Metsähallitus ja OTSO Oy esittelivät valmennuksessa asiakkaiden vaatimuksia. Metsähallitus ostaa hankinnoissaan nykyisin työn sijasta palveluita, joiden sisältö on selvitetty yrittäjille palvelukuvauksissa. Esimerkiksi maanmuokkauksissa vaaditaan laadun seurantaa varsinaisen muokkaustyön lisäksi. Yrittäjän tarjoaman palvelun on täytettävä Metsähallituksen asettamat, työlajin mukaan vaihtelevat laatukriteerit. Käytännössä muutos tarkoittaa, että yrittäjät ovat entistä enemmän myös työnjohtajia metsänparannustyömailla. Valmennuksessa pyrittiin antamaan yrittäjille taitoja kehittää toimintaansa vastaamaan paremmin näihin muuttuneisiin vaatimuksiin esimerkiksi jatkokehittämällä palveluprosesseja.

Mukana olleet yrittäjät kokivat koulutuksen parhaaksi anniksi talousosion, jossa käsiteltiin palvelujen hinnoittelua, kate- ja kustannuslaskentaa, erilaisia hinnoittelutapoja, hinnoittelun vaikutusta yrityksen tulokseen, kassavirtalaskentaa ja tuloslaskelmaa sekä tasetta. Nämä asiat eivät ole toimialasidonnaisia, mutta vaativat valmentajalta pienyritysten toiminnan tuntemusta ja yrittäjien ymmärtämää esitystapaa sekä asennetta. Tästä osiosta on kirjoitettu erikseen juttu KL-uutiset 5/2018-lehteen otsikolla ”Koneyrityksen taloutta voidaan johtaa”.

Kohderyhmä

Valmennusohjelma ja työpajat suunnattiin metsänparannus- ja metsänhoitotöitä tarjoavien yritysten yrittäjille, yritysten osakkaille ja muille yrityksen vastuullisessa asemassa työskenteleville, joilla on mahdollisuus vaikuttaa yrityksen palvelutarjontaan, palvelujen sisältöön sekä hinnoitteluun ja palvelujen tuottamistapaan.

Tavoite

Valmennusohjelman tavoitteena oli syventää asiakaslähtöistä liiketoiminnan kehittämistä ja kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksista sekä perehtyä asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. . Pidemmän aikavälin tavoitteena oli, että osallistuvan yrityksen liikevaihto ja tulos kasvaa ja tuote- ja palvelukokonaisuudet vastaavat asiakkaiden tarpeisiin ja ovat eri asiakasryhmille houkuttelevia ostaa.

Valmennusohjelman toteutus ja sisältö

Valmennusohjelman keskeinen sisältö on kuvattu alla olevassa kuviossa:

Valmennusohjelmassa oli seitsemän yhteistä valmennus- ja työpajapäivää ja ensimmäinen työpaja pidettiin elokuusssa 2017. Joulukuussa 2017 järjestettiin viimeiset valmennuspäivät.

Osallistujan hyödyt valmennusohjelmasta

Valmennuksen aikana osallistuja tekivät yrityskohtaisen palvelujen kehittämiseen liittyvän tehtäväkokonaisuuden sekä laativat palvelulle hinnoittelulaskelmat ja myyntisuunnitelman. Valmennukseen osallistuvat laativat yhteisiä palvelukuvauksia, joita alan muut yritykset voivat hyödyntää omassa toiminnassaan. Valmennusohjelman suorittaneet saivat kattavat tiedot ja taidot liiketoiminnan ja palvelujen suunnittelusta ja kehittämisestä, jossa on huomioitu yrityksen tuottavuus-, kannattavuus- ja hinnoittelunäkökulmat.

Valmennus oli osa Laajavastuinen metsänparannusyrittäjä -hanketta. Vuonna 2017 toteutettu hanke sai rahoituksen Metsämiesten säätiöltä.

 

 

Yhteyshenkilöt

Koneyrittäjät ry
Timo Makkonen, kehittämispäällikkö
puh. 040 900 9422 

TTS Työtehoseura ry
Minna Karppinen, koulutuspäällikkö
puh. 050 3879 523

 

 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjät ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet