Etusivu > Toiminta > Hankkeet > Työssäoppiminen

Työssäoppimisen tarkistuslista

Tarkistuslistan tarkoituksena on varmistaa koulutusjakson onnistuminen.

Metsäkonealan sähköinen tarkistuslista toteutettiin ja pilotoitiin Koneyrittäjät ry:n, Tampereen seudun ammattiopisto Tredun, Metsäkoulutus ry:n ja Tapion hankkeessa. Hanketta rahoitti Metsämiesten Säätiö. Tarkistuslistan sisältö perustuu Koneyrittäjien, koulutuksen järjestäjien ja yrittäjien yhteistyössä aiemmin laatimaan metsäkonealan tarkistuslistaan.

Sähköinen versio tarkistuslistasta on laadittu metsäkonealan oppilaitoksissa hyödynnettäviksi Wilma-opiskelijahallintajärjestelmän lomakkeena. Lista tallentuu Wilmassa muihin opiskelijan työssäoppimiseen liittyviin dokumentteihin ja se voidaan lähettää esimerkiksi sähköpostitse yrittäjälle. Lisää sähköisestä tarkistuslistasta.

Tarkistuslistan käytön tarkoituksena on varmistaa onnistunut koulutusjakso. Tämä tapahtuu siten, että listan avulla tunnistetaan ja varmistetaan vastuut/velvollisuudet koulutuksen järjestäjän (opettajan), opiskelijan sekä yrittäjän osalta. Sähköinen tarkistuslista tehostaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen todentamista ja seurantaa sekä parantavat koulutuksen laatua. Listan käyttö lisää säännöllistä yhteydenpitoa vastaavan opettajan ja opiskelijan välillä työssäoppimisen aikana. Metsäkonealan tarkistuslistassa on huomioitu erikseen asioita hakkuukoneen- ja ajokoneenkuljettajan tehtävistä.

Tavoitteena on lisätä sähköisen tarkistuslistan käytettävyyttä myös sellaisille koulutuksenjärjestäjille, joilla Wilma-järjestelmä ei ole käytössä. Tähän haetaan jatkohanketta käynnissä olevassa Metsämiesten säätiön hankehaussa.

Koneyrittäjät voivat käyttää ja ladata työssäoppimisen tarkistuslistoja (pdf-tiedostona) tästä:

Tarkistuslistan käyttö:

  1. Tarkistuslista käydään läpi yhdessä koulutuksen järjestäjän/opettajan, opiskelijan ja yrittäjän kesken ennen kuin koulutusjakso aloitetaan. Jokaiselle osapuolelle jää tästä oma kappale.
  2. Tarkistuslista tehdään uudelleen koulutusjakson puolivälissä ja päättyessä.
  3. Tarkistuslista liitetään koulutussopimuksen yhteyteen.

Koneyrittäjät - Koneyrittäjät ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet