Etusivu > Jäseneksi > Jäsenedut

Jäsenedut

Koneyrittäjien jäsenyys tuo mm. seuraavia hyötyjä:

Edunvalvonta

 • vaikuttamismahdollisuus Koneyrittäjien kautta
  • viranomaisiin, päättäjiin
  • lainsäädäntöön
  • urakanantajiin / asiakkaisiin
  • sidosryhmiin
 • edunvalvonta myös Suomen Yrittäjien kautta (toimialajärjestönä)
 • edunvalvonta Koneyrittäjien eri jäsenyyksien kautta

Ajankohtaisia edunvalvonta-asioita ja edunvalvonnan tuloksia:

 • moottoripolttoöljyn polttoainetuki
 • Koneyrittäjien KIILA-kurssit (kuntoutusta)
 • Koneyrittäjien teemat eduskuntavaaleissa 2023
 • polttoaineiden hinnannousuihin varautumisen työkalut
 • erikoiskuljetusreitistöjen päivitykset
 • ammattipätevyysvaatimuksien selkeyttäminen
 • tieliikennelakiin vaikuttaminen
 • ammattitaitoisen työvoiman saanti ja ammatillinen koulutus
 • byrokratian purku
 • maankäyttö- ja rakennuslaki
 • polttoaineiden kuljetus ja varastointi
 • erikoiskuljetusmääräysten väljeneminen
 • moottoripolttoöljyn valmisteveron palautus
 • yksityistietuet
 • tiemäärärahat
 • energiaverotus
 • kuljetusalustojen enimmäis- ja poikkeuslupapainot ja -pituudet
 • työehtosopimukset
 • työvoimakysymykset (koulutus ja saatavuus)
 • traktorien urakointikäyttöön liittyvät asiat
 • konealojen tunnettavuuden ja arvostuksen lisääminen
 • urakointikuljetussäädösten lievennykset tavaraliikennelaissa
 • traktoreiden liikennelupien poistuminen
 • T-kortti < 60 km/h kulkeville traktoreille
 • AB-kortti 17-vuotiaalle
 • ammattipätevyysvaatimusten poisto kuljetettaessa < 60 km/h traktoreita
 • päiväkortin lunastaminen liikennetraktoreille edelleen mahdollista
 • moottorityökoneiden tyhjäkäyntikiellon estäminen
 • kuljetusalustat laillisia myös tela-alustaisten koneiden kuljettamiseen
 • yrittäjänsuojalaki

Maarakennusala – edunvalvonta-asioita ja edunvalvonnan tuloksia:

 • kuntien yhdistyskuntateknisten töiden kilpailutuspelisääntöihin vaikuttaminen
 • Väyläviraston ympäristövaatimuksiin vaikuttaminen
 • kaapelien katkeamiseen liittyvien menettelyjen selkeyttäminen
 • Infra-RYL laatuvaatimusten sisältöön vaikuttaminen
 • tiestön korjausvelkaan 300 M€ vuotuinen lisärahoitus
 • kaapelien sijaintitiedot ja -näytöt
 • maarakennusalan yleiset laatuvaatimukset
 • korjausvelkojen umpeenkurominen kuntien vesi- ja viemäriverkoissa

Metsäkoneala – edunvalvonta-asioita ja edunvalvonnan tuloksia:

 • juurikäävän torjunnan tilapäiset helpotukset ureapulassa
 • uudet PEFC-kriteerit ja niihin sitoutuminen
 • Stora Enson maksuaikaehdon huonontumisen torjunta
 • metsäkoneiden siirtoautojen ajopiirturikäytön huojennukset
 • metsäkonealan yritysten aseman selkeyttäminen yritystukilainsäädännössä, mm. koronatuissa
 • FSC-standardin sisältöön vaikuttaminen
 • metsätraktoreiden nosturitarkastuksista luopuminen
 • Kansallinen metsästrategia 2025 päivitys ja strategian 2035 valmistelu
 • metsäsertifiointi
 • metsiensuojelu (Etelä-Suomen metsien suojelu menossa)
 • puuenergiatuet
 • kotimaisen energian kilpailukyky
 • mittausasiat metsä-, turve- ja hakepuolella
 • myrskytuhot / yhteistyö sähköyhtiöiden kanssa
 • pelisäännöt tietojen omistukselle metsäurakoinnissa
 • metsätyön häirinnän kriminalisointi

Turvetuotanto – edunvalvonta-asioita ja edunvalvonnan tuloksia:

 • turvekaluston romutuspalkkio
 • turvetuotannon turvaamistoimet
 • alle 10 ha turvesoiden luvitus
 • mittausasiat metsä-, turve- ja hakepuolella
 • kotimaisen energian kilpailukyky

Työmarkkinatoiminta

 • oma työehtosopimus (TES) jokaiselle konetyöalalle
 • neuvontapalvelut (TES, työnantajana toiminen, kulukorvaukset) riitatapausten selvittely
 • työsopimuslomakkeet
 • jaksotyöaika (tasoittumisjakson pituudet metsä 26–28 vk, maa 20 vk ja turve 26 viikkoa)
 • huojennukset muutosneuvotteluissa (YT-neuvottelut) yli 20 työntekijän jäsenyrityksissä
 • koulutus TES-asioissa
 • vaikuttaminen ja yhteistyö
      - työntekijäliittoihin
      - kouluihin
      - opetusviranomaisiin
 • työsuojeluviranomaisyhteistyö
 • työhyvinvoinnin edistäminen

Neuvonta ja koulutus

 • puhelinneuvonta
 • ekstranet-sivut ja mobiilisovellus jäsenille 24/7
 • kustannuslaskentaneuvonta
 • oikeudellinen neuvonta (yhteistyösopimukseen kuuluvat asianajotoimistot)
 • urakka- ja konekauppa- ja muiden erimielisyyksien ratkomisen neuvonta ja avustaminen
 • työehtosopimus/työnantajana toiminen - koulutus
 • tieturvakoulutus
 • tulityökorttikoulutus
 • verokoulutus
 • neuvottelutaitokoulutus
 • ulkomaanurakointi
 • järjestökoulutus
 • seminaarit ja webinaarit
 • yhteinen korvaus- ja kehittämislautakunta (Koneyrittäjä-toimikunta) Ifin kanssa
 • oikeusturvavakuutus jäsenetuna koneyritystoimintaan liittyvissä asioissa
 • oppaat, kirjat, julkaisut
 • lomakepalvelu
 • tutkimukset / tilastot ( toteutuneet hinnat, suhdanteet, palkkatilastot)

Tiedotus

 • ekstranet – jäsensivut netissä
 • KL-mobiilisovellus
 • KL-uutiset
 • KL-uutiskirje sähköpostiisi
 • Koneyrittäjä-lehti
 • jäsenkirjeet
 • tiedotteet
 • puhelinneuvonta
 • tilaisuudet, kokoukset
 • www-sivut : www.koneyrittajat.fi
 • Koneyrittäjä-kalenteri ja -työpäiväkirja
 • Tidningen Skogsteknik ruotsinkielisille jäsenille

Osaamisen kehittäminen

 • koneyrityksille räätälöityjen ICT-ohjelmien kehittäminen yhteistyökumppanien kanssa
 • urakkalaskenta
 • tutkimusaiheiden esille tuominen
 • hankkeet ja projektit
 • Koneyrittäjien Datapankki

Vapaa-aika

 • FinnMETKO-näyttely
 • kelkkasafarit
 • moottoripyöräsafarit
 • soudut
 • kesäjuhlat
 • pikkujoulut
 • jäsenhankintakilpailut
 • Talvipäivät
 • lentopalloturnaus yhdistyksille, Koneyrittäjien SM
 • kalastuskilpailut
 • hirvijahti
 • matkat (messut, teatteri, vierailut jne..)
 • kuntolomatoiminta
 • senioritoiminta

Ostoetusopimukset

 • polttoaineet, tarvikkeet
 • vakuutukset, kehitetty koneyrittäjille yhteistyössä Ifin kanssa sekä alennus Primus-henki- ja tapaturmavakuutuksista (Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva)
 • katsastus (A-Katsastus Oy)
 • osa Vastuu Groupin tuotteista
 • Koneyrittäjätuotteet  (Finnmetko Oy)
 • jäsenetutarjoukset S-ryhmän hotelliketjuissa
 • katso myös yhteistyökumppanit ja yhdistyskohtaiset ostoedut

Lisätietoja Koneyrittäjien toiminnasta

Koneyrittäjät - Koneyrittäjät ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet