Etusivu > Toiminta > Koneyrittäjä-tuotteet > Oppaat ja julkaisut > Suurpedot työmailla

Suurpedot työmaalla -toimintaohje

Suurpedot työmailla -toimintaohje on laadittu hälventämään suurpetojen aiheuttamaa pelkoa ja antamaan ohjeita käyttäytymiseen konfliktitilanteissa. Opasta on painatettu liittoon 10 000 kappaletta ja halutessanne voitte tilata printtiversioita työntekijöillenne tai ladata ohjeen tästä:

  Lataa suomenkielinen opas    

  In English
  In Russian
  På svenska

Suurpedot, etenkin karhut ja sudet, ovat levittäytyneet kautta maan. Luonnossa työskentelevät tekevät havaintoja petojen läsnäolosta jälkien tai näköhavaintojen perusteella ja ajoittain joutuvat jopa silmikkäin pedon kanssa. Osa alojemme ihmisistä on sinut petojen kanssa, mutta joillekin ne aiheuttavat pelkoja. Ohjeen tekeminen sai alkunsa kentältä tulleista viesteistä petojen läsnäolosta työmailla koneiden läheisyydessä ja sen aiheuttamasta pelosta tai epävarmuudesta työntekijöissä. Kyse on siis ennen kaikkea työhyvinvoinnista ja siitä huolehtimisesta.

Harvoin pedot tosiasiassa ovat vaaraksi ihmiselle, varsinkin jos osaa käyttäytyä oikealla, yleensä rauhallisella tavalla petojen läheisyydessä. Koneen hytissä ihminen on pedoilta suojassa, mutta kun työvuoro joskus päättyy, on hytistä noustava.

Tämä ohje on suunnattu ensi sijassa luonnossa työskenteleville ja heidän työnantajilleen. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on tunnistettava työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä toimittava joko niiden poistamiseksi tai vaikutusten vähentämiseksi. Tämän velvoitteen piiriin petojen aiheuttama vaara taikka haittatekijä on luettava. Ja työnantajan on tehtävä osansa sen vähentämiseksi.

Työnantajalle:

1. Tilaa kyseinen toimintaohje kaikille työntekijöillesi liiton toimistolta puh. 040 9009 410 tai tulosta se tältä sivulta ja jaa työntekijöille

2. Pyydä työntekijöitä tutustumaan toimintaohjeisiin.

3. Kysy petohavainnoista työntekijöiltäsi ja keskustele siihen liittyvistä tuntemuksista

4. Pyydä työntekijöitä kertomaan lähimmälle esimiehelle tai sinulle itsellesi, jos he kohtaavat työmaalla uhkaavasti käyttäytyvän suurpedon tai pedon, josta voi olla vaaraa työmaalla työskentelyyn tai jos he havaitsevat merkkejä suurpedon läsnäolosta työmaalla.

Tiedota asiasta myös muille alueella työskenteleville työntekijöillesi/alihankkijoille ja asiakkaan edustajille.
 
5. Pohtikaa yhdessä teille sopiva toimintamalli tilanteissa, joissa petojen havaittu läsnäolo aiheuttaa epävarmuutta tai joillekin jopa henkisen esteen mennä työmaalle. Esim.

  • otetaan aikalisä ja vaihdetaan työmaata
  • työparina työmaalle meno ja työmaalta poistuminen
  • vaihdetaan työmaalle petoja paremmin sietävät työntekijät, jos mahdollista
  • vuosilomien, tasoittumisvapaiden ja pekkaspäivien hyödyntäminen on keskusteltavissa ja sovittavissa työntekijän kanssa lyhytaikaisen tilanteen rauhoittamisessa
  • auton ja koneen etäisyys pidetään pienenä työmaalle tullessa ja poistuttaessa

Suurpedot työmailla toimintaohjeen suunnittelussa ovat olleet mukana Koneyrittäjät ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Meto - Metsäalan Asiantuntijat ry, Puu- ja erityisalojen liitto ry, Suomen riistakeskus ja Yksityismetsätalouden Työnantajat ry. Ohjeen tekoa on tukenut Metsämiesten Säätiö. Asiasisällön tekemiseen ovat osallistuneet muutamat maan parhaista käytännön suurpetoasiantuntijoista.

Koneyrittäjät - Koneyrittäjät ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet