Metsänparannus

Metsänparannus

Metsänparannustöitä ovat muun muassa: metsäojitus, metsäteiden rakentaminen, metsänuudistukseen liittyvä ojitus-, mätästys- ja laikutustyöt, koneellinen istutus sekä koneellinen metsänlannoitus. Näiden parissa työskentelee arviolta 300 koneyritystä.

Valtio tukee metsänparannustöitä rahoittamalla niitä kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisesti. Metsänhoito- ja metsänparannustöihin käytetään kaikkiaan vuodessa noin 300 miljoonaa euroa. Tästä summasta osa on suunnittelu- ja työnjohtokustannuksia sekä materiaaleja.

Metsien ojitus, tienrakennus ja perusparannus sekä metsämaan muokkaus ovat täysin koneellistettuja työlajeja. Metsähoitotöistä istutuksen, raivauksen, kitkennän ja taimikonhoidon koneellistaminen on vielä vähäistä, mutta sitä kehitetään kaiken aikaa.

Koneyrittäjät - Koneyrittäjien liitto ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet