puuenergia

Puuenergia

Energiapuu työllistää hankintaketjussa suoraan noin 2 000 henkilötyövuotta.

Metsähakkeen käyttö Suomessa energiantuotannossa on viime vuosina ollut noin 8 miljoonaa kiintokuutiometriä. Tavoite on 13,5 miljoonaa kuutiota vuonna 2020.

Suomessa on satoja koneyrittäjiä, joille energiapuun osto sekä käsittely puunkorjuussa, haketuksessa ja murskauksessa tai hakkeen kuljetuksessa on merkittävää liiketoimintaa.

Koneyrittäjät - Koneyrittäjien liitto ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Medialle

Tiedotteet