Toimintaa ja tapahtumia

Yhdistyksen syyskokous pidetään keskiviikkona 20.11.2019 klo 17.00 Kylpylähotelli Peurungassa, Peurungantie 85, Laukaa.
Syyskokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 8 § mukaiset asiat sekä yhdistyksen sääntöjen muuttaminen.

Kokouksen jälkeen halukkaat voivat käydä kylpylässä.

Vieraina Lauri Hyytiäinen, Koneyrittäjät ry ja Kaisli Kasurinen, If Vahinkovakuutus Oyj

Kahvitarjoilu

Tervetuloa!

 

 

Lämmin kiitos kaikille yhdistyksen 50-vuotisjuhliin osallistuneille.

Kiitos myös Olville sponsoroinnista.

YHDESSÄ ENEMMÄN!

 

 

 

Vuosikokous
pidettiin Jyväskylässä Scandic Laajavuoressa 17.4.2019.
Timo Makkonen Koneyrittäjien liitosta piti ajankohtaiskatsauksen. Vieraina olivat myös Arto Mäki-Laurila Neste Oil Oyj:stä sekä Martti Kettunen Forbicon Oy:stä ja Antti Häkkinen JAMK:sta.
Kokouksessa hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.

Liittokokousedustajiksi valittiin:
Timo Riitamaa varalle Tapani Mitronen
Jukka Mynttinen varalle Jani Lehtomäki
Vesa Kärkkäinen varalle Ari Kupiainen
Reijo Rusila varalle Seppo Kovanen
Matti Siikki varalle Seppo Kajuutti

Yleisvarajäsenet Heikki Mäenpuro ja Jarno Strandman.

Menettelytapavaliokunnan jäseneksi esitetään
Matti Siikki varalle Vesa Kärkkäinen.

Päätettiin esittää liittokokoukselle liittovaltuustoon 2020 valittavaksi
liittovaltuutetuksi Matti Siikki ja hänen varamiehekseen Vesa Kärkkäinen.


 

 

Syyskokous
pidettiin 29.11.2018 klo 18.00 Laukaan Peurungassa.

Syyskokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen 8 §:n mukaiset asiat.

Henkilövalinnat:
Puheenjohtajaksi vuosiksi 2019-2020 valittiin Matti Siikki.

Hallituksen jäseniksi erovuoroisten sijaan valiittiin:
Timo Riitamaa, varalle Mika Pasanen
Pasi Mikkonen, varalle Aki Laaja
Jukka Mynttinen, varalle Jani Lehtomäki

Jaostojen vastuuhenkilöiksi valittiin:
Metsäjaosto Pasi Mikkonen
Maarakennusjaosto Jukka Mynttinen
Bioenergiajaosto Matti Siikki
Virkistys- ja vapaa-aikajaosto Marjaana Jaatinen
Seniorijaosto Yrjö Laukkala
 

 

 

 

 

 


 

 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjät ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet