Jäsenmaksut

Koneyrittäjien jäsen voi maksaa jäsenmaksunsa joko liikevaihtoon tai konekantaan perustuvasti. Jäsenyhdistys perii uudelta jäseneltä vuosikokouksensa päätöksen mukaisen kertaluontoisen liittymismaksun, suuruudeltaan 0 - 33,60 euroa.

Liikevaihtoperustaisessa jäsenmaksussa käytetään laskentaperusteena koneurakoinnin arvonlisäverotonta liikevaihtoa, johon ei sisällytetä muuta liiketoimintaa, kuten esimerkiksi korjaamotoimintaa, maataloutta tai maarakennusurakoinnin tarvikeosuuksia. Jäsen ilmoittaa viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihdon vuosittain.

Konekohtainen jäsenmaksu koostuu perusmaksusta, konetyyppikohtaisesta konemaksusta sekä työmarkkinamaksusta. Työmarkkinamaksu peritään vain, mikäli jäsenellä on useampi kuin yksi työkone. Työkone on mainittava jäsentiedoissa, mikäli sillä tehdään enemmän kuin 30 työvuoroa vuodessa.

Jäsenmaksut 2021

Koneperusteinen jäsenmaksu

Koneperusteinen jäsenmaksu on perusmaksu 210 euroa + lisäksi alla oleva konetyypin mukainen konemaksu. Jäsenmaksut laskutetaan neljässä erässä vuosittain tammi-, huhti-, kesä- ja syyskuussa.

HAKKUUKONEET

 •     pienet ... 200 euroa
 •     muut suuremmat ... 380 euroa

METSÄTRAKTORIT

 •     pienet ... 170 euroa
 •     muut suuremmat ... 270 euroa

METSÄNVILJELYKONEET ... 170 euroa

HAKKURIT

 •     Mobiilihakkurit ja murskaimet  ... 320 euroa
 •     traktorikäyttöiset hakkurit ...170 euroa

KAIVUKONEET (KKH)

 •     paino enintään 8 tn ... 100 euroa
 •     paino yli 8 tn mutta enintään 14 tn ... 160 euroa
 •     paino yli 14 mutta enintään 21 tn ... 210 euroa
 •     paino yli 21 tn ... 270 euroa  

KAIVURIKUORMAAJAT, KAIVURIT (KKT) ... 140 euroa

4-PYÖRÄVETOISET PYÖRÄKUORMAAJAT (KUP), KUROTTAJAT (KUPk)

 •    paino alle 7 tn  ... 100 euroa  
 •    paino vähintään 7 mutta enintään 13 tn ... 140 euroa
 •    paino yli 13 tn ... 170 euroa

TELAKUORMAAJAT (KU) JA -PUSKUTRAKTORIT (PT)

 •     paino alle 8 tn  ... 100 euroa
 •     paino vähintään 8 mutta enintään 15 tn ... 140 euroa
 •     paino yli 15 tn ... 170 euroa

AURASALAOJAKONEET ...170 euroa

TRAKTORIT (TR)  ... 110 euroa

MUU KALUSTO

 •     trukit, sorastusyksiköt, risteilijät, kenttäsirkkelit, poravaunut, tiehöylät, jyrät, ym. vastaavat ...  100 euroa
 •    dumpperi, maansiirto-, puutavara-, turve-, hakeauto ... 140 euroa
 •    nosturit ... 200 euroa

M U U T    M A K S U T

 •     perusmaksu ... 210 euroa     
 •     kannatusjäsenmaksu  ...  120 euroa
 •     kannatusjäsenmaksu seniorijäsenelle ... 60 euroa
 •     edunvalvonta- ja työmarkkinamaksu jokaiselta toiselta ja sitä seuraavalta koneelta ...  90 euroa
 •     suurin yrityskohtainen maksu ... 3400 euroa

Kannatusjäsenmaksua ei peritä toisessa jäsenyhdistyksessä varsinaisena jäsenenä olevalta jäseneltä.

Liikevaihtoperusteinen jäsenmaksu

Liikevaihtoperustainen jäsenmaksu määräytyy viimeksi päättyneen tilikauden osoitetusta arvonlisäverottomasta liikevaihdosta koneurakointitulojen osalta tai *jäsenyyden perustuessa muuhun kuin koneurakointiin seuraavasti:

 •     0 – 100 000 euroa  ... 0,52 % kuitenkin vähintään 260 euroa / *385 euroa
 •     100 000 – 400 000 euroa  ... alarajalla 520 euroa ja sen ylittävältä osalta 0,45 %
 •     yli   450 000 euroa  ... alarajalla 1870 euroa ja sen ylittävältä osalta 0,39 %

 

 •  Suurin yrityskohtainen maksu 3400 euroa
 •  Pienin yrityskohtainen maksu 260 euroa; *jäsenyyden perustuessa muuhun kuin koneurakointiin kuitenkin vähintään 385 euroa
 •  Liikevaihto on joka vuosi osoitettava toukokuun loppuun mennessä
 •  Liikevaihtoperustaisesta ei voi siirtyä takaisin koneperusteiseen järjestelmään 3 vuoden aikana.
 • Osoittamatta jätetyn liikevaihdon takia jäsen siirretään konemaksuperusteiseen järjestelmään vähintään 3 vuodeksi
 • Mikäli jäsentietokyselyä ei palauteta asianmukaisilla tiedoilla jäsenmaksu määräytyy arvioperusteisena

 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjät ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet