Etusivu > Koneyrittäjät > Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Tämä on Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen tietosuojaseloste. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan Koneyrittäjien ja sen jäsenyhdistysten sekä Finnmetko Oy:n muodostaman Koneyrittäjät-konsernin yhteisen jäsen- ja asiakasrekisterin sisällöstä ja käyttötarkoituksista.

Rekisterinpitäjä, Y-tunnus ja yhteystiedot
Koneyrittäjät ry
Y-tunnus  0201722-8
Päivi Löppönen
paivi.lopponen(at)koneyrittajat.fi

Henkilötietoihisi liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä:
Päivi Löppönen
paivi.lopponen(at)koneyrittajat.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään, jotta voidaan tuottaa palveluita, seurata verkkopalveluiden ja fyysisten palveluiden käyttämistä, vastata yhteydenottopyyntöihin, uutiskirjetilauksiin ja tapahtumailmoittautumisiin sekä yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävän tutkimus- ja kehitystyön järjestämiseen.
 
Käsittelyn tarkoituksena voi myös olla yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävän liiketoiminnan tai muun toiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä markkinointi, mukaan lukien suoramarkkinointi, mielipide- ja markkinatutkimukset ja palveluita koskeva personoitu asiakaspalvelu.

Henkilötietojen käsittely perustuu jäsenyyteen, asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun lainsäädännössä mainittuun oikeutettuun perusteeseen. Käsittelemme henkilötietoja noudattaen voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa.

Henkilötietoja voidaan käyttää tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen, jäsenten, asiakkaiden ja muiden rekisteröityjen henkilöiden pyyntöihin ja kysymyksiin vastaamiseen, sopimusten täytäntöönpanoon, tilausten käsittelyyn ja muiden vastaavien toimintojen täyttämiseen. Tietoja käytetään myös lainsäädännön ja viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitamiseen, kuten käyttäjien tunnistamiseen, riskien hallintaan ja tietoturvasta huolehtimiseen sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan. Käytämme henkilötietoja myös jäsen- tai asiakasviestintään.

Voimme yhdistää myös tietyn tuotteemme ja/tai palvelumme yhteydessä kerättyjä tietoja muiden tuotteidemme ja/tai palvelujemme yhteydessä kerättyihin tietoihin sekä mahdollisten yhteistyökumppaneiden keräämiin tietoihin.

Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Käsitellyt tiedot voidaan jakaa: käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin ja analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Käyttäjän antamat tiedot

  • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, digitaalisen tilin edellyttämät rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
  • kieli
  • jäsen- tai asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, jäsen- tai asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
  • käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot TES-ala, työala, pääasiallinen asiakastaho
  • luvat ja suostumukset
  • kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
  • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Yhteydenottopyyntö

Yhteydenottopyynnössä jonkun verkkosivustomme kautta annetut tiedot. Näitä voivat olla esimerkiksi nimi, jäsen- tai asiakasnumero, edustetun organisaation nimi ja yhteystiedot, kuten puhelinnumero tai sähköpostiosoite.

Sähköinen jäsenkirje

Sähköisen jäsenkirjeen lähettämisen yhteydessä tallennetut tiedot; sähköpostiosoite ja nimi. Jäsenpalveluiden kehittämistarkoituksessa seurataan jäsenkirjeiden ja siihen sisältyvien linkkien avaamista sekä verkkokäyttäytymistä. Rekisterinpitäjän hallinnoimilta verkkosivustoilta tallennetaan myös IP-osoitteita markkinointiviestintää varten.

Sähköinen asiakaskirje

Asiakaskirjeen tilaamisen yhteydessä tallennetut tiedot; sähköpostiosoite ja nimi. Markkinointitarkoituksessa seurataan asiakaskirjeiden ja siihen sisältyvien linkkien avaamista sekä verkkokäyttäytymistä. Rekisterinpitäjän hallinnoimilta verkkosivustoilta tallennetaan myös IP-osoitteita markkinointiviestintää varten.

KL-mobiilisovellus

Jäsenen ottaessa käyttöönsä KL-mobiilisovelluksen siihen käytetty puhelinnumero sekä se, milloin sovellusta on viimeksi käytetty. Jäsenpalveluiden kehittämistarkoituksessa seurataan sovelluksen ja siihen sisältyvien linkkien avaamista sekä verkkokäyttäytymistä.  

Tapahtumailmoittautuminen

Tapahtumailmoittautumisen yhteydessä tallennetut henkilötiedot; nimi ja yhteystiedot, kuten puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite.

Verkkopalveluiden käytöstä havainnoidut tiedot

Verkkopalveluista voidaan rekisteriin tallentaa tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto-, sähköpostimarkkinointi-, palkkaus-, laskutus- tai muita vastaavia tietoja.
Rekisterinpitäjänä toimivalla Koneyrittäjät ry:llä voi olla palveluita tarjoavia alihankkijoita, jotka käsittelevät näitä tietoja. Koneyrittäjät ry:llä on kaikkien alihankkijoiden kanssa kirjallinen sopimus. Alihankkijat ovat toiminnassaan sitoutuneet noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Analytiikan avulla johdetut tiedot

Verkkopalveluiden käytöstä tai muista asiakkaan itse antamista tiedoista voidaan tuottaa koneoppimisen tai tekoälyn avulla analysoitua ja pääteltyä tietoja palveluiden tutkimus- ja kehittämistarkoitukseen. Tiedon käsittely noudattaa tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa.

Henkilötietojen suojaaminen

Kaikki henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Kaikkea pääsyä henkilötietoihin valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Tietojen siirto EU/ETAn ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Palvelimet, joilla tietoja säilytetään, on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Evästeet ja muu tekninen seuranta

Verkkosivuilla käytetään evästeitä kävijöiden yksilöimiseksi ja palveluiden kuten Ekstranetin toteuttamiseksi.  Evästeitä käytetään myös tiettyjen sivustoja suojaavien suojaustoimenpiteiden toteuttamiseksi.

Google Analytics

Käytämme verkkosivustoillamme myös kolmannen osapuolen palveluita ja heidän evästeitään. Evästeiden käyttö voi muuttua verkkoteknologian jatkuvan kehittymisen vuoksi. Seuraavan luettelon avulla kerromme evästeiden käyttötarkoituksista.

Seuraamme eri verkkopalveluidemme liikennettä evästeiden avulla. Tässä käytämme apuna Google Analytics -ohjelmaa (Google Inc.). Selaimesi lähettää tiettyjä tietoja automaattisesti Googlelle, kuten avatun verkkosivun osoite ja IP-osoitteesi.

Koneyrittäjät ry ei saa Google Analyticsin kautta tietoa käyttäjän IP-osoitteesta, vaan anonyymissä muodossa olevaa dataa, eikä sen avulla pysty suoraan tunnistamaan käyttäjää. Google Analytics tuottaa evästeiden kautta saatavista tiedoista anonyymiraportteja, joista nähdään esimerkiksi kävijämäärät, verkkosivusto, jolta kävijä saapuu johonkin verkkosivustolle, verkkosivustovierailun kesto, onko käyttäjä vieraillut verkkosivustolla aiemmin ja millä verkkosivuston sivuilla käyttäjä vierailee. Verkkosivuston liikenteen seurannan avulla kehitämme verkkosivustoamme, jotta se olisi entistä parempi, ja jotta pystymme tuottamaan käyttäjille paremman käyntikokemuksen. Voit estää Google Analyticsiä keräämästä tietoja sinusta ja voit tutustua aiheeseen tarkemmin Googlen verkkosivustolla.

Matomo verkkosivuanalytiikka

Käytämme verkkosivustoillamme myös Matomo analytiikkaa. Evästeiden käyttö voi muuttua verkkoteknologian jatkuvan kehittymisen vuoksi. Seuraavan luettelon avulla kerromme evästeiden käyttötarkoituksista.

Seuraamme eri verkkopalveluidemme liikennettä evästeiden avulla. Tässä käytämme apuna Matomo -ohjelmaa. Selaimesi lähettää tiettyjä tietoja automaattisesti Googlelle, kuten avatun verkkosivun osoite ja IP-osoitteesi.

Kerätyt tiedot ja Matomo sovellus säilytetään Koneyrittäjät ry:n omalla palvelimella eikä raakatietoja jaeta kolmansille osapuolille.

Matomo tuottaa evästeiden kautta saatavista tiedoista anonyymiraportteja, joista nähdään esimerkiksi kävijämäärät, verkkosivusto, jolta kävijä saapuu johonkin verkkosivustolle, verkkosivustovierailun kesto, onko käyttäjä vieraillut verkkosivustolla aiemmin ja millä verkkosivuston sivuilla käyttäjä vierailee. Verkkosivuston liikenteen seurannan avulla kehitämme verkkosivustoamme, jotta se olisi entistä parempi, ja jotta pystymme tuottamaan käyttäjille paremman käyntikokemuksen.

Sosiaalinen media

Verkkosivuilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä niin sanottuja sosiaalisen median liitännäisiä (esimerkiksi Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Youtube). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten internetsivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin sivustoilla ja palveluissa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Koneyrittäjät ry:llä ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten internetsivuihin, eikä Koneyrittäjät ry ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä. Sinulla on aina mahdollisuus estää, hallinnoida sekä poistaa evästeitä selaimesi tai mobiililaitteesi asetuksien kautta.
 
Tietoturva ja rekisterin suojauksen periaatteet

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Rekisterin käyttöoikeus on vain määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Tiedot on kerätty tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana, ja tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

Verkkosivustomme käyttävät TLS-salattua HTTPS-yhteyttä, jolloin kaikki henkilötiedot ovat sähköisessä muodossa suojattu. Jos tietoja on manuaalisessa muodossa, niitä säilytetään ulkopuolisilta lukituissa tiloissa ja tuhotaan tietoturvallisesti.

Meille verkkosivustojemme liikenteen seurannan kautta tulleet tiedot on suojattu TLS-salatulla HTTPS-yhteydellä. Google Analyticsin kautta saatavat tiedot tallentuvat ja niitä käsitellään Googlen Analytics -palvelussa. Verkkosivustoihin liitettyyn Google Analytics -tiliin kirjautuminen edellyttää kirjautumistunnuksia ja rekisterinpitäjän sekä muiden mahdollisten henkilötietojen käsittelijöiden henkilöstöstä vain hyvin rajatulla osalla on vaaditut kirjautumistunnukset. Jos henkilötietoja on manuaalisessa muodossa, niitä säilytetään ulkopuolisilta lukituissa tiloissa ja käyttötarkoituksen päätyttyä ne tuhotaan tietoturvallisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen keräämiseen ja käsittelyyn voi vaikuttaa usein eri tavoin:

Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen: Rekisteröity voi saada antamansa henkilötiedot siirretyksi itselleen tai toiselle rekisterinpitäjälle ottamalla yhteyttä tämän rekisteriselosteen alussa mainittuun osoitteeseen. Edellytyksenä kuitenkin on, että kyse on tiedoista, jotka rekisteröity on antanut, ja niitä käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella.

Suoramarkkinoinnin kielto-oikeus
Rekisteröity voi milloin tahansa kieltää tietojensa luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten tai ottamalla yhteyttä tämän rekisteriselosteen alussa mainittuun osoitteeseen.

Vastustamisoikeus ja käsittelyn rajoittaminen
Rekisteröity voi henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös muun muassa silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.

Suostumuksen peruuttaminen
Rekisteröity voi peruuttaa suostumukseen perustuvien tietojen luovuttamiseen antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä tämän rekisteriselosteen alussa mainittuun osoitteeseen taikka muilla erikseen tarjotuilla keinoilla. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta käsittelyyn, jota tehdään esimerkiksi lain velvoitteiden noudattamiseksi.

Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän rekisteriselosteen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tämän rekisteriselosteen lopusta.

Tietojen luovutukset
Voimme luovuttaa jäsenen tai asiakkaan henkilötietoja kolmansille osapuolille muun muassa alla esitetyissä tapauksissa:

Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla. Esimerkiksi verottajalle voidaan luovuttaa maksu- ja tilitietoja.

Koneyrittäjät-konserni: Rekisteröityjen henkilötietoja voidaan luovuttaa Koneyrittäjät konsernin sisällä ammatillisen sekä työnantaja- ja talouspoliittisen edunvalvonnan tarkoituksiin sekä ammatillisen ja työnantajapoliittisen järjestäytymisen edistämiseksi. Henkilötietoja voidaan luovuttaa ja käsitellä edunvalvontaan liittyvän viestinnän, suoramarkkinoinnin ja laskutuksen tarpeita varten.

Yhteistyökumppanit: Rekisteröityjen henkilötietoja voidaan luovuttaa Koneyrittäjät konsernin muiden palveluiden tavoitteita tai toimivuutta edistäville yhteistyökumppanille.

Tutkimus: Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten.

Oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jos uskomme, että se on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Suostumus: Voimme luovuttaa rekisteröidyn tietoja muille kolmansille osapuolille, mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.

Käyttäessämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja tämän rekisteriselosteen mukaisesti. Alihankkijat käsittelevät tietoja meidän lukuumme, eivätkä ne saa käsitellä tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Koneyrittäjät ry voi ostaa henkilötietojen käsittelypalveluita yhteistyökumppaneilta. Kaikki henkilötietojen käsittelijät noudattavat hyvää henkilötietojen käsittelytapaa asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden avulla sekä täyttävät EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja pystyvät huolehtimaan rekisteröidyn oikeuksien toteutumisesta. Kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa solmitaan kirjallinen sopimus, jossa on määritelty henkilötietojen käsittelyn kohde, tarkoitus ja kesto sekä sovittu käsiteltävät henkilötiedot.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme rekisteröidyn tietoja niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Rekisteröity voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen vaikutusmahdollisuuksien kautta. Säilytämme tietojasi vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta.

Markkinointia varten tietoja säilytetään tyypillisesti niin kauan kuin henkilö ei ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestintää, eivätkä tiedot ole muutoin vanhentuneet. Mikäli henkilö kieltäytyy markkinoinnista, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin rekisteröidyn henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakkuuden tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. Asiakassuhteen päätyttyä säilytämme myös tutkimusten, tilastojen ja selvitysten laatimiseksi tarvittavat tiedot.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja pidätämme siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkopalveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Pyydämme rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.
 
Yhteydenotot

Tähän rekisteriselosteen liittyvät tiedustelut voi lähettää rekisteriselosteen alussa mainitulle henkilölle.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjät ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet