Metsäkoneala

Metsäkoneala

Metsäkoneyritykset ovat metsäalan työntekijöiden suurin työnantajataho. Puunkorjuu työllistää suoraan hakkuussa ja metsäkuljetuksessa noin 6 500 henkilöä.

Puutavaran hakkuumäärä nousi vuonna 2018 yli 67 miljoonaan kuutiometriin. Vuonna 2019 se oli 62 miljoonaa kuutiometriä. Vuoden 2020 hakkuumäärän ennakoitiin olevan 56 miljoonaa kuutiometriä.

Perinteistä puunkorjuuliiketoimintaa harjoittaa runsaat 1 300–1 600 koneyritystä laskentatavasta riippuen. Koneyrittäjiin niistä kuuluu noin 1 100 yritystä. Koneyrittäjien jäsenenä olevat metsäkoneyritykset ovat sitoutuneet PEFC-metsäsertifiointiin.

Puunkorjuun eli hakkuun ja metsäkuljetuksen vuotuinen liikevaihto on viime vuosina ollut 600–800 miljoonaa euroa.

 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjät ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet