Metsäkoneala

Metsäkoneala

Metsäkoneyritykset ovat metsäalan työntekijöiden suurin työnantajataho. Puunkorjuu työllistää suoraan hakkuussa ja metsäkuljetuksessa noin 6 500 henkilöä.

Puutavaran hakkuumäärä vuodessa on 62 miljoonaa kuutiometriä.

Perinteistä puunkorjuuliiketoimintaa harjoittaa runsaat 1 300–1 600 koneyritystä laskentatavasta riippuen. Koneyrittäjien liittoon niistä kuuluu noin 1 100 yritystä. Koneyrittäjien liiton jäsenenä olevat metsäkoneyritykset ovat sitoutuneet PEFC-metsäsertifiointiin.

Puunkorjuun eli hakkuun ja metsäkuljetuksen vuotuinen liikevaihto on viime vuosina ollut noin 700 miljoonaa euroa.

 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjien liitto ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet