Hankkeet

Jäsenyritysten toimintaedellytyksiä kehitetään myös yhteistyöhankkeiden kautta. Olemme mukana mm. näissä hankkeissa.

Maanmuokkaajien ja istuttajien mikrobialtistus työssään (Homehanke)

  • Hankkeen päätavoitteena on selvittää, aiheutuuko syksyn ja talven aikana maahan jätetyistä hakkuutähteistä mikrobiologista työturvallisuusriskiä maanmuokkaajille ja istuttajille, kun he hakkuiden jälkeisenä keväänä työskentelevät uudistusalalla. Samalla mietitään toimenpiteitä, joilla mahdollista mikrobialtistusta voidaan vähentää niin, ettei terveyshaittoja tulisi työntekijöille. Työterveyslaitos on hankkeen päävastuullinen toteuttaja. Hankkeessa ovat yhteistyötahoina Koneyrittäjät, Yksityismetsätalouden työnantajat ja Metsäteho Oy. Metsämiesten säätiö on hankkeen osarahoittaja.

Koneyrityksien liiketoimintaopas

LOG INNO – tuottavuutta työhyvinvoinnista hanke
LOG INNO on kone- ja kuljetusyrityksille suunnattu tuottavuuden ja työhyvinvoinnin maksuton kehittämishanke.
Hankkeen esite
LOG INNO -hankkeen palvelutarjonta

Juurikäävän torjunnan omavalvonta

Uudistuva metsäyrittäjä

Lisätietoja hankkeista Kehittämispäällikkö Timo Makkonen, puh. 040 900 9422

Päättyneiden hankkeiden tuloksia

Kannusteilla tulokseen ja parempaan työhyvinvointiin

Metsätienormi

Onni tulee puun takaa

Metsänparannus- ja metsänhoitotöitä tuottavien yritysten
Liiketoiminta- ja palvelukehittämisen valmennusohjelma
18.8.–31.12.2017

 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjien liitto ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet