Hankkeet

Jäsenyritysten toimintaedellytyksiä kehitetään myös yhteistyöhankkeiden kautta. Olemme mukana mm. näissä hankkeissa.

Metsäpalo-hanke

Tapiossa käynnistyi syksyllä 2019 Metsäammattilaisen vastuu ja velvoitteet metsäpalojen ennalta ehkäisyssä -hanke. Tämän hanke jatkuu vielä kevään 2020 ja tuloksia on odotettavissa ennen muokkauskauden alkua. Tavoitteena on kuvata eri toimijoiden vastuuta metsäpalojen torjunnassa. Tuloksen julkaistaan pdf-muotoisena oppaana, jonka työnimenä on ”Metsäpalo-opas”.

Alle 10 hehtaarin turvetuotantoalueiden ympäristöluvitus

Sähköinen kasvinsuojelututkinto

Kasvinsuojeluaineiden levittäjätutkinto voidaan nyt suorittaa verkkokurssina: kasvinsuojelututkinto.fi. Tutkinto voidaan suorittaa laajana tai suppeana versiona. Metsänhoidon kasvinsuojelussa (mm. juurikäävän kantokäsittely) riittää suppea tutkinto. Myös kasvinsuojelun metsänhoidon verkkokurssi päivitetään omana hankkeena, jota Tapio koordinoi ja jossa Tukes on viranomaispuolelta mukana. Verkkokurssi löytyy Tukesin sivuilta. Tältä pohjalta suppean kasvinsuojelututkinnon hyväksytty suorittaminen pitäisi myös onnistua. Tavoitteenamme on edelleen, että tutkintovelvoite poistuisi juurikäävän torjunnassa kokonaan, mutta tämä tutkinnon sähköistämisellä saavutettiin osatavoitteemme.

Metsäkoneen kuljettajakoulutuksen kehittäminen

Kainuun ja Pohjois-Savon ammattiopistojen yhteystyönä käynnistyi hanke, jossa yritetään tehostaa oppilaiden ohjausta opintojen työelämäjaksoilla. Tehostaminen toteutettiin virtuaaliopiskelun ja -ohjauksen avulla. Opettaja voi siis olla yhteydessä metsäkoneella työskentelevään oppilaaseen, jolla on päässään virtuaalilasit ja niissä kamera. Näin opettaja voi osoittaa oppilaalle etänä, millaisia työliikkeitä oppilaan pitää tehdä. Työskentelyä voivat seurata myös muut oppilaat, jolloin heidänkin oppimisensa tehostuu. Menetelmään testataan sekä harvesterin että ajokoneen kuljettajien koulutuksessa. Hankkeen ohjausryhmässä on mukana Olli-Matti Korja Kainuun Koneyrittäjistä.

Datapankki

Koneyrittäjät ovat jatkaneet Datapankin kehitystyötä.

Työssäoppimisen tarkastuslistat

Metsätoimialan työssäoppimisen tarkastuslistojen sähköistys alkoi vuonna 2019 ja jatkuu vuonna 2020.

Jatkuvatoimisen maanmuokkauskoneen kustannusindeksi

Metsänparannustyöryhmä käynnisti viime vuonna työn jatkuvatoimisen maanmuokkauskoneen kustannusindeksin tekemiseksi. Ensimmäinen versio valmistuu helmikuulla 2020.

Jatkuvan kasvatuksen hakkuiden haasteet kuljettajan näkökulmasta

Karelia ammattikorkeakoulun opiskelija toteuttaa alkuvuonna 2020 haastattelututkimuksen, jossa selvitetään jatkuvan kasvatuksen hakkuiden haasteita kuljettajan näkökulmasta.

Lisätietoja hankkeista Kehittämispäällikkö Timo Makkonen, puh. 040 900 9422

Monimetsä-hanke

Monimetsä – jatkoaskel luonnonhoitoon 2019–2022 -hankkeessa jatketaan talousmetsien luonnonhoidon edistämistä. Jatkohankkeessa tuotetaan erityisesti metsänomistajille suunnattuja, luonnonhoidon keinoja esitteleviä sähköisiä materiaaleja ja tapahtumia.

Monimetsä-hanke edistää luonnonhoidon keinojen laajaa ja vakiintunutta käyttöä (talousmetsien luonnonhoidon valtavirtaistumista) osana jokapäiväistä metsänhoitoa ja metsäpalveluyrittäjyyttä.

Koneyrittäjät ovat mukana hankkeen ohjausryhmässä. Lisätietoja Lauri Hyytiäiseltä,

 

Päättyneet hankkeet ja niiden tuloksia

Fobia-hanke, jossa kehitettiin metsäkoneyritysten ja muiden metsäpalvelutuottajien liiketoimintaosaamista Suomessa, Ruotsissa, Skotlannissa ja Irlannissa.

Sähköinen metsäkonealan työssäoppimisen tarkistuslista

Maanmuokkaajien ja istuttajien mikrobialtistus työssään (Homehanke)

Koneyrityksien liiketoimintaopaat:

LOG INNO – tuottavuutta työhyvinvoinnista hanke

Juurikäävän torjunnan omavalvonta

Uudistuva metsäyrittäjä

Kannusteilla tulokseen ja parempaan työhyvinvointiin

Metsätienormi

Onni tulee puun takaa

Metsänparannus- ja metsänhoitotöitä tuottavien yritysten
Liiketoiminta- ja palvelukehittämisen valmennusohjelma

 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjät ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet