Etusivu

Koneyrittäjät

Koneyrittäjät on energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjien valtakunnallinen yrittäjä- ja työnantajajärjestö. Koneyrittäjät on vaikuttava edunvalvoja ja se kehittää sekä tuottaa palveluita jäsenilleen. Jäsenyrityksemme ovat maarakennusalan, metsäkonealan, puunkorjuun, metsäenergian, turvetuotannon ja metsänparannuksen ammattilaisia.

liity jäseneksi


ajatus

Hola!

Matti Siikki

" Matkailu avartaa toden totta."
Keski-Suomen Koneyrittäjien puheenjohtaja Matti Siikki Lue lisää...


Ajankohtaista

Ylipitkistä maksuajoista Ylellä: "Aukko laissa ajoi yrittäjän erikoiseen tilanteeseen: nostaa pankkilainaa maksaakseen työntekijöidensä palkat"

maksuajat

Ylen juttu 10.11.2023 valottaa pitkien maksuaikojen ongelmaa. "Kyse on taloudellisen hyödyn hankkimisesta alihankkijan kustannuksella", toteaa jutussa Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola. Katso juttu täältä. Samaa aihetta on käsitelty myös Ylen jutussa 26.4.2023. Huhtikuisen jutun näet tästä.

Markku Suominen jatkaa Koneyrittäjien puheenjohtajana

Markku Suominen ja Marko Vainionpää
Markku Suominen vasemmalla, Marko Vainionpää oikealla

Koneyrittäjien 54. liittokokous valitsi koneyrittäjä Markku Suomisen Eurajoelta jatkamaan liiton puheenjohtajana tulevan kaksivuotiskauden vuodet 2024 ja 2025. Suominen on ollut Koneyrittäjien puheenjohtaja vuodesta 2018 lähtien. Lue lisää...

Koneyrittäjien liittokokous: Vakautta tulevaisuuden näkymiin

liitokokous

Nykyisessä haastavassa taloustilanteessa koneyrittäjien asiakkaiden ja poliittisten päättäjien on tehtävä toimia, joilla lisätään vakautta tulevaisuuden näkymiin. Vain siten koneyritykset selviävät edessä olevista työvoimahaasteista, kun talouden notkahduksesta taas noustaan, vaati Koneyrittäjien liittokokous Savonlinnassa. Lue lisää...

Maksuajat saatava kuriin

Markku Suominen

Pienten koneyritysten pitäminen asiakkaan pankkina maksuaikoja pidentämällä on maksuaikalain vastaista. Tällaisesta suurten yritysten harjoittamasta maksusuoritusten kreikkalaistamisesta on päästävä eroon, vaati puheenjohtaja Markku Suominen avatessaan Koneyrittäjien liittokokouksen Savonlinnassa. Lue lisää...

Koneurakoinnin parantunut kannattavuus sulaa syksyn sateisiin / Orpon hallituksen toiminnassa ristiriitaa ohjelman suhteen

sade sulattaa

Maarakennus- ja metsäalojen koneurakoinnin näkymät ovat heikentyneet selvästi vuotta 2024 kohti mentäessä. Energiaturvealan näkymät ovat hyvin sumuiset koko liiketoiminnan tulevaisuuden suhteen. Puuenergian parissa toimivien koneyritysten kysyntä sen sijaan on vahvaa lähitulevaisuudessakin.  Nämä näkymät selvisivät syyskuun alussa tehdyssä Koneyrittäjien markkinatilannekyselyssä. Lisäksi erittäin sateinen kesä ja syksy ovat haitanneet etenkin turvetuotantoa ja puunkorjuuta. Lue lisää…

Simo Jaakkolan Yliö-kirjoitus Maaseudun Tulevaisuudessa:

Koneyrittäjien Simo Jaakkola Maaseudun Tulevaisuudessa 25.9.2023: Vaikka turvetuotannon nostaminen kulta-aikojen määriin ei olekaan enää realismia, nykyiset turvetuotantoalueet on järkevää hyödyntää − siinä voittaisivat kaikki. Lue lisää...

Korjausvelkaan osoitettavat rahat tulevat tarpeeseen

korjausvelka

Budjettiriihessä päätetyt korjausvelkaan osoitettavat 250 miljoonaa euroa tulevat todella tarpeeseen. Samalla hallitus näyttää, että hallitusohjelman kirjauksilla korjausvelan taitattamisesta ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantamisesta on sisältöä, totesi Koneyrittäjien puheenjohtaja Markku Suominen avatessaan Ratkaisevat tekijät seminaarin Tampereella. Lue lisää....

Laitetaanko teitä kuntoon vai maksetaanko työtä vailla oleville kotiin?

pohjatyöt

Nyt olisi aika laittaa kustannustehokkaasti tieverkkoa kuntoon sen sijaan, että samat rahat käytetään rakentajien työttömyyden hoitoon, toteaa Koneyrittäjien puheenjohtaja Markku Suominen. Väyläverkossamme on kahden miljardin korjausvelka. Nyt kun yksityinen rakentaminen sakkaa, korjausvelkaa voisi vähentää kustannustehokkaasti sen sijaan, että maksamme lomautetuille ja irtisanotuille maarakentajille kotona makaamisesta. Lue lisää...

Hallitus lupaa ohjelmassaan bioenergialle hyvää, mutta tekee toisin

hallitusohjelman julkaisu
Kuva hallitusohjelman esittelystä.. Kuva: © Lauri Heikkinen, valtioneuvoston kanslia

Valtiovarainministeriön vuoden 2024 talousarvioehdotuksen mukaan kestävän metsätalouden kannustejärjestelmän (Metka) määrärahoja leikataan 12,7 miljoonaa euroa. Leikkauksen jälkeen määräraha olisi noin 38 miljoonaa euroa. Suunnitelmissa on jatkaa tulevat vuodet suunnilleen leikatulla määrärahatasolla. Valmistelusta saatujen tietojen perusteella leikkaus kohdistuu taimikonhoitoon, nuoren metsien hoitoon ja pienpuun keruuseen sen yhteydessä. Energiapuun kasvavien määrien liikkeelle saaminen nuorista metsistä siis unohdettakoon. Lue lisää...

Venytettyjen maksuaikojen ongelma kertautuu konkurssitapauksissa

kuokka maassa

Pääministeri Orpo on huolissaan rakennusalan ahdingosta, joka näkyy alan yritysten konkursseina, ja hallitus aikoo puuttua tilanteeseen budjettineuvotteluissa. – Näkyisipä tämä sama huoli myös maksuaikalainsäädännön uudistamisnopeudessa, sanoo Koneyrittäjien maarakennusvaliokunnan puheenjohtaja Seppo Saarelainen. Lue lisää....

Maksuaikojen venyttämiseen on puututtava

maksuajat

Maarakennusalalla on nähtävissä suuntaus, että aliurakointisopimuksiin kirjataan pitkiä maksuaikoja automaattisesti. Sopimuksiin merkitään 60:n ja jopa 90 vuorokauden maksuehtoja. Pieniä koneyrityksiä pidetään pitkillä maksuajoilla asiakkaan pankkina, ja mielestämme käytäntö on maksuaikalain vastaista, toteaa Koneyrittäjien maarakennusvaliokunnan puheenjohtaja Seppo Saarelainen. Lue lisää...

Koneyrittäjien Peltola: Koneyrittäjät pettymässä perusväylänpidon rahoihin

kunnossapitoa

Valtiovarainministeriön esitys leikata perusväylänpidon määrärahoja ensi vuodelle syventää rakennusalan kurimusta, eikä se ole suhdannepoliittisestikaan viisasta. Perusväylänpidon rahoitus on jo entuudestaan riittämätöntä. Perusväylänpitoon ja sen määrärahoihin onkin palattava budjettiriihessä, vaatii Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola. Lue lisää...

Metsäkoneurakoinnin kustannusinflaatio on edelleen kova, vaikka hieman taittunut

puunkorjuu

Metsäalan koneurakoinnin kustannuskehitys osoittaa hieman laimenemisen merkkejä. Alan konekustannusindeksin heinäkuun lukema näytti kokonaiskustannuksien nousuksi kolme prosenttia vuoden takaisesta tasosta.  Eri kustannustekijät kehittyvät kuitenkin vahvasti eri suuntiin: suurimmat nousut ovat korkokustannuksissa ja koneiden hinnoissa. Lue lisää...

Koneyritysten vuoden 2022 yllätys: Kovan inflaation kiristyksessä liiketulokset paranivat hieman

koneyrityksiä

Koneyritysten keskimääräiset liikevaihdot kasvoivat ja tulokset paranivat vuonna 2022. Kustannusten yleinen ja voimakas kallistuminen kasvatti liikevaihtoja. Tekeminen kallistui ja urakoinnin hinnat nousivat keskimäärin melko hyvin, mikä kertoo markkinoiden reagoineen tilanteeseen. Niinpä koneyritysten liiketulostasokin parani hieman vuonna 2022. Lue lisää...

Kuljettajien saatavuus ja toiminnan rahoitus energiapuuliiketoiminnan pullonkauloina

energiapuu

Puuenergialiiketoiminnan rahoituksen ja kuljettajien saatavuus on heikentynyt, selviää Bioenergia ry:n ja Koneyrittäjät ry:n jäsenilleen toteuttamasta kyselystä. Vaikka energiapuun käyttö on kasvanut, kyselyyn vastanneet energiayhtiöiden edustajat sekä koneyrittäjät näkivät toimintaolosuhteiden yleisesti huonontuneen viimeisen viiden vuoden aikana. Lue lisää...

Koneyrittäjät ry ja METO – Metsäalan Asiantuntijat ry allekirjoittivat työehtosopimuksen

sopimus syntynyt

Koneyrittäjät ry ja METO - Metsäalan Asiantuntijat ry allekirjoittivat uuden, lajissaan ensimmäisen osapuolten välisen metsäkonealan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen 10.05.2023. Työehtosopimus on voimassa 10.05.2023–30.04.2025. Lue lisää...

Väylänpidon rahoituksessa otettava huomioon myös alemman luokan tiet

tien kunto

Huonokuntoisten teiden määrä on tuplaantunut kymmenessä vuodessa. Liikenneverkon korjausvelka on kasvanut viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana nopeasti ja korjausvelan kasvu kiihtyy nykyisellä rahoitustasolla, totesi Seppo Saarelainen Koneyrittäjien maarakennusvaliokunnan kokouksessa Tampereella. Lue lisää...

Metsäkonealan työvoimapula ei ratkea uusilla torppareilla

puunkorjuu

Stora Enso markkinoi puunkorjuuseen uutta kumppanuusyrittäjämallia, joka vaikuttaa lähinnä hölmöläisten peiton jatkamiselta. Mallissa houkutellaan kokeneita metsäkoneenkuljettajia ryhtymään yrittäjiksi ja myymään työpanoksensa yrittäjästatuksella ilman yrittäjän toimintavapauksia. Malli ei tuo yhtäkään uutta osaavaa metsäkoneenkäyttäjää alalle, vaan pikemminkin hankaloittaa tilannetta entisestään, sanoi Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola Pohjanmaan Koneyrittäjien vuosikokouksessa 18.3.2023 Limingassa. Lue lisää...

Lähde metsäkoneyrittäjän matkaan päiväksi videolla

Metsäkoneyrittäjän päivä -video

Lunta sataa ja on pimeää, kun metsäkoneyrittäjä Teemu Myller käynnistää koneensa aamulla Joensuun Kiihtelysvaarassa. Päivän mittaan valkenee, mutta lumisade jatkuu. Video Metsäkoneyrittäjän päivästä vie katsojan lumisen työpäivän tunnelmaan. Lue lisää videohankkeesta, jolla tehdään metsäkonetyötä tutuksi.

Energiantuotannossa on turpeen tai ainespuun mentävä aukko

turvetta vai puuta

Polttoainevaje on edessä energiantuotannossa jo tästä vuodesta lähtien, kertoo tuore selvitys.  –Jos polttoainevajetta ei täytetä turpeella, poltetaan yhä enemmän ainespuuta, öljyä ja jopa kivihiiltä. Päättäjillä on nyt avaimet käsissään polttoainepulan ratkaisuun, sanoo Koneyrittäjien varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola. Lue lisää...

Lisää tiedotteita...


Jäsenille jäsensivuilla:

Koneyrittäjiä koskevia havaintoja hallitusohjelmasta

Metsäkeskus myöntää puutteet Keski-Suomen erillistarkastuksissa

Polttoaineklausuulit ja indeksiehdot varautumisen avuksi

massamuunnoslaskuri


jäsenmaksulaskuri

tarkistuslista työssäoppiminen

yhdessä enemmän kirja

mobiilisovellus

ympäristöosaajat


Koneyrittäjä-lehti


Koneyrittäjät kustannuspaineissa

Puheenjohtaja Markku Suominen kommentoi koneyrittäjien näkymiä FinnMETKO 2022 -näyttelyssä.

Finnmetko-näyttely 2022

 


 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjät ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet