Alle 10 ha

Ympäristöluvat alle 10 ha turvetuotantoalueille

Koneyrittäjät auttavat pieniä alle 10 hehtaarin turvetuotantoalueita omistavia tuottajia hakemaan ympäristölupaa.

Tälle sivulle keräämme ajankohtaista tietoa ympäristöministeriön osittain rahoittamasta hankkeesta, jonka tavoitteena on saada suurimmalle osalle Suomen 450 toiminnassaolevasta alle 10 hehtaarin turvetuotantoalueelle ympäristölupa vireille määräpäivään 1.9.2020 mennessä.

Taustaa, materiaaleja (mm. mallihakemus) ja lisätietoja

Koneyrittäjät ovat työskennelleet lupamaksujen kohtuullistamiseksi

Koneyrittäjät ovat vuoden 2014 ympäristönsuojelulain muutoksesta lähtien työskennelleet yhdessä viranomaisten kanssa. Alle 10 hehtaarin turvetuotantoalueen ympäristöluvan hinta on saatu puolitettua.

Vuonna 2019 Koneyrittäjät käynnistivät hankkeen, jonka tarkoituksena on auttaa pienten turvetuotantoaluieden omistajia ja tuottajia tekemään tai laittamaan ympäristölupahakemuksen vireille yhteistyössä toisten tuottajien kanssa.

Mikäli olet kiinnostunut hakemaan ympäristölupaa pienelle, alle 10 hehtaarin turvetuotantoalueelle, voit jättää yhteystietosi sivun alalaidassa tai ottaa yhteyttä Ville Järviseen, puh. 040 9009 424.

Hankkeen ajankohtaisia kuulumisia:

06.04.2020

Ympäristöministeriö vastasi Koneyrittäjien toimenpidepyyntöön. Alle 10 hehtaarin turvetuotantoalojen ympäristöluvan hakemisen siirtymäaikaa ei pidennetä. Ympäristölupaa on haettava 1.9.2020 mennessä.

25.03.2020

Koneyrittäjät on lähettänyt toimenpidepyynnön ympäristöministeriöön lakimuutoksesta, jolla alle 10 hehtaarin turvetuotantoalueiden ympäristöluvan hakemisen siirtymäaikaa pidennettäisiin kahdella vuodella, koska koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot vaikeuttavat hakemuksien tekemistä.

05.03.2020

Tiedote: Pienten turvesoiden ympäristöluvitukseen vauhtia mallihakemuksella

28.2.2020

Päivitetty suunnittelijoiden ja konsulttien lista sivuille

7.2.2020

Mallihakemus julkaistu

7.11.2019 

Tapasimme Aluehallintoviraston (AVI) ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) ympäristölupakäsittelijöitä sekä valvontaviranomaisia ja kävimme lävitse hankkeessa laadittua ympäristölupahakemusmallia.

6.11.2019 

Alavudella kokoontui viiden turvetuottajan ryhmä, jonka kanssa käynnistettiin yhtäaikainen ympäristölupahakemusprosessi Koneyrittäjien yhteistyökumppanin kanssa.

9.8.2019

Esittelimme Alavudella noin parillekymmenelle yrittäjälle hankkeen tavoitteita.

22.5.2019 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus järjesti Perhossa koulutus- ja maastopäivän, joka liittyi viranomaisten ohjaushankkeeseen. Osallistuimme ja esittelimme omaa hankettamme noin 40 henkilölle, jotka muodostuivat turvetuottajista sekä AVI:n, ELY-keskuksen ja kuntien virkamiehistä.

Huhtikuu 2019

Koneyrittäjät valmistelivat hakemuksen Ympäristöministeriölle hankkeesta, jonka tarkoituksena on tukea ja auttaa pieniä, alle 10 hehtaaria olevia turvetuotantoalueita omistavia tuottajia hakemaan ympäristölupaa yhteistyössä muiden samalla valuma-alueella olevien tuottajien kanssa.

Jätä yhteystietosi tästä, jos olet kiinnostunut hakemaan ympäristölupaa pienelle, alle 10 hehtaarin turvetuotantoalueelle:

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

:
:
:
Varmistus:
9 * 4  = 
 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjät ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet