Tiedote 5.3.2020 klo 13:37

Pienten turvesoiden ympäristöluvitukseen vauhtia mallihakemuksella

Koneyrittäjät ovat julkaisseet mallihakemuksen pienten, alle 10 hehtaarin turvesoiden ympäristöluvan hakemisen helpottamiseksi.

-    Mallihakemuksen tarkoituksena on auttaa jo toiminnassa olevan turvesuon omistajaa hahmottamaan, mitä kaikkea mahdollisimman viimeisteltyyn ympäristölupahakemukseen tulee kirjoittaa ja liittää, jotta ympäristöluvan saamiseen kerralla olisi mahdollisimman hyvät mahdollisuudet, kertoo asiantuntija Ville Järvinen Koneyrittäjistä.

Mallihakemus löytyy verkkosivulta: www.koneyrittajat.fi/alle10ha.

Suomessa on ELY-keskusten arvion mukaan noin 450 alle 10 hehtaarin jo toiminnassa olevaa turvetuotantoaluetta, joiden pitää voimaan tulleiden lakimuutosten vuoksi hakea toiminnalleen ympäristölupaa, jotta turvetta saisi nostaa jatkossakin. Nämä suot keskittyvät Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan alueille sekä Keski-Suomen pohjoisosiin.

Koneyrittäjät ovat tehneet useamman vuoden töitä, jotta pienten, alle 10 hehtaarin turvetuotantoalueiden ympäristölupamaksu saataisiin taloudellisesti järkevälle tasolle. Tällä hetkellä se taso on noin puolet yli 10 hehtaarin turvetuotantoalueen lupamaksusta.

-    Näiden pienten turvetuotantoalueiden tuottajien pitää ratkaista tuotantonsa tulevaisuus. Käytännössä vaihtoehtoina on joko jättää ympäristölupahakemus määräaikaan mennessä aluehallintovirastolle, jättää turvesuo täysin kotitarvekäyttöön tai lopettaa turvetuotanto.

Turvetuotannon lopettamisestakaan tuottaja ei selviä ilman kustannuksia. Turvetuotantoalue pitää saattaa sellaiseen tilaan, että turvesuon valunta estetään. Tämä tarkoittaa ojien tukkimista ja esimerkiksi alueen nurmettamista tai kosteikon rakentamista. Lisäksi toiminnan lopettamisesta tulee tehdä ELY-keskukseen ilmoitus.

-    Tällä hetkellä olen huolissani siitä, että tuottajat vielä hieman viivyttelevät ratkaisujaan. Tosiasia on, että ympäristölupahakemuksia tekeviä ammattilaisia on rajoitettu määrä ja määräajan lähestyessä henkilöresurssit vähenevät ja ympäristölupahakemuksen valmistelu saattaa kallistua, Järvinen kertoo.

Pienten, jo toiminnassa olevien turvesoiden ympäristölupahakemuksien tulee olla elokuun loppuun mennessä aluehallintovirastoilla. Järvinen kehottaakin turvetuottajia tekemään nyt päätöksensä ja valmistelemaan ympäristölupahakemukset ennen tuotantokautta.

Lisätietoja:     asiantuntija Ville Järvinen, puh. 040 9009 424

Koneyrittäjät on energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjän valtakunnallinen yrittäjä- ja työnantajajärjestö.

 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjät ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet