Koneyrittäjien liittokokous: Työkoneiden päästöt vaativat päivitettyä tietopohjaa

liittokokous21

Julklilausuma 30.10.2021

Syksyn budjettiriihessä sovittiin tavoitteista työkonepäästöjen vähentämiseksi. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää ensimmäiseksi, että työkonepäästöjen tietopohja päivitetään ajan tasalle. Vähennykset tulee tehdä järkevästi, ja siihen paras keino on lisätä biopohjaista osuutta moottoripolttoöljyssä, totesi Koneyrittäjien 52. liittokokous Vaasassa.

Työkoneiden osalta kirjattiin tavoitelisäyksiksi päästövähennyksiksi 0,4 Mt CO2-päästöjä vuoteen 2030 ja lisäksi 0,1 Mt CO2-päästöjä vuoteen 2035.

Tavoitteiden arviointia ja siten myös niiden saavuttamista vaikeuttaa se, että työkonepäästöjen seuranta on ilmeisen hetteisellä pohjalla. Käytössä olevan TYKO-työkonepäästöjen seuranta antaa kuvan, että työkonepäästöissä ei olisi viimeisen 30 vuoden aikana tapahtunut juurikaan muutosta, mikä ei voi pitää paikkaansa. Virheellisyyttä kuvaa taustaoletuksissa esimerkiksi se, että hakkuukoneiden vuotuiset päästöt oletetaan kaksinkertaisiksi verrattuina metsätraktoreiden vastaaviin päästöihin. Kun näitä molempia koneita on käytössä suunnilleen yhtä paljon ja ne kuluttavat polttoainetta suunnilleen yhtä paljon käsiteltävää puumäärää kohden, virhe on ilmeinen.

TYKO-päästömalli on uudistettava ripeästi ja alan yrittäjiä kuullen.

Keskeisimpänä keinona päästövähennysten toteuttamisessa Koneyrittäjät näkevät kevyen polttoöljyn jakeluvelvoitteen noston eli polttoöljyssä lisätään sen biopohjaista osuutta. Jakeluvelvoitteen nosto on siinä mielessä hyvä keino, ettei se vaadi teknisiä muutoksia itse työkoneisiin. Asiaa koskevissa taustalaskelmissa on oletettu biopolttoöljyn kokonaisosuudeksi enimmillään 34 prosenttia. Työkoneiden päästövähennyksille asetettu tavoite saavutettaisiin jo tällä toimenpiteellä ja sekoiteosuudella. Ilmaiseksi tämä ei toki tule, vaan polttoaineen hinta nousisi merkittävästi biojakeluvelvoitteen myötä. Polttoaineet ovat yksi suurimmista kustannuseristä työkoneurakoinnissa ja yrittäjät jo nyt pyrkivät minimoimaan kulutuksensa ja kustannuksensa.

Lisätietoja:   
puheenjohtaja Markku Suominen puh. 0440 794 977
toimitusjohtaja Matti Peltola puh. 040 900 9412

Koneyrittäjät ry on energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjän valtakunnallinen yrittäjä- ja työnantajajärjestö.

Koneyrittäjät - Koneyrittäjät ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet