Lanoja on sorateiden kunnostuksiin, jos ne vain päästetään töihin

tien kunnostus

Tiedote 19.08.2021

Sorateiden huono kunto on ollut esillä viime viikkoina useissa tiedotusvälineissä. Syyttävää sormea on jo osoitettu tietä lanalla kunnostavan urakoitsijan suuntaan. Se on ehdottomasti väärä suunta, toteaa Koneyrittäjien maarakennusvaliokunnan puheenjohtaja Seppo Saarelainen.

Kuiva kesä ja sorateiden kevätkunnostuksen laiminlyönti on saanut osan Suomen sorapintaisista teistä lähes kulkukelvottomaan tilaan.

- Tien käytännössä kunnostavat aliurakoitsijat toimivat julkisilla teillä tienhoidon alueurakan voittaneen pääurakoitsijan alaisena. Lanat liikkuvat kunnostettavilla teillä vain sen verran, minkä pääurakoitsija katsoo tarpeelliseksi, Saarelainen tiivistää.

Koneyrittäjät ovat todenneet, että nämä sorapintaiset tiet pysyisivät paremmassa kunnossa, jos tienpitäjä eli valtio lisäisi valvontaa ja määräisi kunnossapidon laiminlyönnistä riittävän kalliit sanktiot, jolloin sanktioiden maksaminen ei olisi edullisempaa kuin tien kunnostuksen ostaminen aliurakoitsijalta.

Saarelaisen mukaan suurin ongelma on tiestömme kokonaisrahoituksen alhainen taso ja vähäisen rahan käytön kohdistaminen ylemmän luokan teihin.

- On huolehdittava riittävästä rahoituksesta myös alemman luokan teiden kunnossapitoon, jotta puut saadaan tehtaille ja haja-asutusalueet saadaan pidettyä asuttuina siten, että siellä elävillä on edellytyksiä selvitä elämässä.

Soratiet tarvitsevat kunnollisen syyskunnostuksen, etteivät ne ole ensi keväänä täysin käyttökelvottomia. Syyskunnostuksessa ajorata muovataan siten, että sadevesi poistuu tienpinnalta eikä pääse imeytymään sen rakenteisiin.

- Kalustoa kunnostukseen kyllä on urakoitsijoilla, jos vain pääurakoitsijalla on halua teettää näitä töitä.

Lisätietoja:   
maarakennusvaliokunnan puheenjohtaja Seppo Saarelainen, puh. 050 390 4361
toimialapäällikkö Markku Leskinen, puh. 040 9009 413                    

Koneyrittäjät on energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjien valtakunnallinen yrittäjä- ja työnantajajärjestö.

Koneyrittäjät - Koneyrittäjät ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet