Tiedote 26.10.2018 klo 12:01

Koneyritysten tulevaisuus viety veitsenterälle

Konetyöllä on tällä hetkellä kysyntää ja koneyritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa. Tilanne kuulostaa hyvältä, mutta todellisuus on heikompi. Energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyritykset on ajettu niin ahtaalle, että nykymenolla niiden on mahdotonta selvitä työvoiman saannin haasteista saati kehittää yritystään. Ammatillisen koulutuksen uudistus heikensi tulevaisuuden näkymiä entisestään.

Maarakennuksessa sekä metsäkone- ja energia-aloilla koneyritysten kannattavuus on ollut heikko jo pitkään. Samaan aikaan konetyöt ovat monipuolistuneet ja ympäristö- sekä laatuvaatimukset ovat kiristyneet. Koneyritysten asiakkaat ovat kiristäneet sopimusehtoja ja pyrkineet saamaan palveluita yhä alhaisemmalla hinnalla. Lopputulos näkyy koneyritysten heikoissa kannattavuusluvuissa ja se heijastuu myös vaikeutena kilpailla osaavasta työvoimasta muiden alojen kanssa.

-    Koneyrittäjien elokuinen kysely kertoo, että puolet koneyrityksistä kokee työvoimavajausta ajoittain. Lisätyövoiman löytäminen on työlästä tai mahdotonta. Näin kertoi 70 prosenttia vastaajista. Useat yritykset kertoivat työvoiman saannin olevan vaikeaa, koska yrityksillä ei ole varaa kilpailla palkassa, sanoo Koneyrittäjien puheenjohtaja Markku Suominen. 

-    Koneyritysten palveluita ostavat eniten isot metsä-, rakennus- ja energia-alojen yritykset, jotka ovat kilpailuttaneet hinnat alhaisiksi. Tämä yhdessä sopimusehtojen jatkuvan tiukentamisen kanssa tarkoittaa yrityksissä tiukkoja tuottavuus- ja laatuvaatimuksia. Se heijastuu myös rekrytointiin. Kärjistäen: yrityksiin tarvittaisiin valmiita huippuosaajia, joille ei ole varaa maksaa osaamisesta.

Uusien koneenkuljettajien saamiseksi olisi erittäin tärkeää, että opiskelijoille voitaisiin tarjota työpaikalla opiskelun paikkoja, mutta koneyrityksillä on nykytilanteessa hyvin pienet mahdollisuudet kouluttaa tulevaisuuden työntekijöitä. Ammatillisen koulutuksen uudistuksessa lisättiin työpaikoilla tapahtuvaa oppimista, mutta se toimii huonosti pienyrityksissä ja erityisen huonosti konetyöaloilla.

Koneyrittäjien selvityksessä runsas puolet vastanneista koneyrityksistä oli tarjonnut paikkoja työssä opiskelijoille. Taloudelliset syyt olivat suurin syy siihen, että paikkoja ei ole tarjottu. Yritykset myös kaipaavat kouluilta huomattavasti enemmän opetuksellista tukea työpaikalla opiskeluun. Yrittäjien mukaan koulujen tarjoama opetuksellinen tuki on riittämätöntä tai sitä ei ole lainkaan.

Taloudellinen tuki tarpeen oppimisessa

Konetyöalojen työvoiman tarpeen tyydyttäminen vaatii työpaikalla oppimista, jotta opiskelija saavat opintojensa aikana riittävästi harjaannusta koneiden käsittelyssä. Yrityksille harjoittelijoiden kouluttaminen on kuitenkin nykytilanteessa kohtuuttoman suuri taloudellinen rasite.

-    Erityisalojen pk-yrityksissä pitäisi olla mahdollista maksaa korvausta yritykselle, joka tarjoaa työssä opiskelun paikkoja opiskelijoille. Jotta yritysten tukeminen taloudellisesti olisi mahdollista, pitäisi laki ammatillisesta koulutuksesta avata ja muuttaa, Suominen totesi.

Lisätietoja: puheenjohtaja Markku Suominen, puh. 044 0794 977

Tiedotustilaisuuden 26.10.2018 aineisto

Koneyrittäjien liitto on energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjien valtakunnallinen yrittäjä- ja työnantajajärjestö.

 

 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjien liitto ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet