Tiedote 30.8.2018

Konetyöalojen ammattilaisten koulutusta on edistettävä, ei vaikeutettava

Ammatilliseen koulutukseen tehty uudistus vaikeutti pienyritysvaltaisten alojen asemaa kilpailtaessa tulevista ammattitekijöistä.  Lakiin jääneet, työpaikoilla järjestettävää ammatillista koulutusta koskevat valuviat on korjattava, vaatii Koneyrittäjien puheenjohtaja Markku Suominen.

Ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin jäi vakavia puutteita, jotka koskevat työssä oppimisen toteuttamista pienyritys- ja pääomavaltaisilla koulutusaloilla. Eri toimialojen erityispiirteet unohdettiin ja laissa ajauduttiin koneyritysalojen kannalta jopa aiempaa mallia jäykempään ja vaihtoehdottomampaan tilanteeseen.

Koulutussopimusta ja työpaikkaohjaajaa koskevissa määräyksissä ei tunnistettu riittävästi pienyritys- ja pääomavaltaisia toimialoja taikka työpaikan erityispiirteitä. Esimerkiksi pienissä maarakennus- ja metsäalojen yrityksissä liiketoimintaa harjoitetaan liikkuvalla kalustolla vaihtelevissa työmaaoloissa.

Näillä aloilla työpaikat ovat käytännössä yksinomaan pienissä yrityksissä, joissa ei ole omasta takaa riittävien työpaikkaoppimisen vaatimia taloudellisia eikä henkilöresursseja. Tarvitaan paljon ohjausta työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana, jotta perustutkinnon suorittaneelle asetettu tavoite hänen suoriutumisestaan ammatin perustehtävistä itsenäisesti ja niissä tyypillisesti edellytettävällä joutuisuudella saavutetaan.

Arvioimme jo tämän tuoreen lain valmisteluvaiheessa, että työpaikalla tapahtuva koulutus ei toteudu sellaisenaan maarakennus- ja metsäkonealoilla. Niin oppilaitokset kuin koneyrittäjien kertovat, että juuri tämä pelko on nyt realisoitunut.

Laki ei salli työpaikalla tapahtuvan koulutuksen menetyksien korvaamista yritykselle millään lailla.  Tästä syystä yritykset eivät pysty oppimispaikkaa opiskelijalle tarjoamaan. Käytännössä tämä karsii myös nuorten ammatinvalintavaihtoehtoja.

-    Valitsevatko nuoret alan, joka kyllä pystyisi tarjoamaan osaajille työpaikkoja, mutta ei pysty tarjoamaan ammattiin valmistumisen edellyttämää työpaikalla tapahtuvaa koulutusta, kysyy Koneyrittäjien puheenjohtaja Markku Suominen.

Työpaikoilla tapahtuvan koulutuksen järjestämisestä pitää voida maksaa asiallinen korvaus sen mahdollistavalle työnantajalle. Lakia on muutettava tuoreeltaan ja luoda järjestelmä, joka sallii koulutuskorvauksen maksamisen koulutussopimustenkin yhteydessä erityisaloilla tai erityisestä syystä.

Lisätietoja:     
puheenjohtaja Markku Suominen puh. 0440 794 977
toimitusjohtaja Matti Peltola puh. 040 900 9412

Koneyrittäjien liitto on 2 500:n energia-, maarakennus- ja metsäkonealan koneyrittäjän edunvalvonta- ja työmarkkinajärjestö.

 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjien liitto ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet