Etusivu > Medialle > Tiedotteet > Tiedotteet 2023

Koneyrittäjien liittokokous: Vakautta tulevaisuuden näkymiin

Jaa

liitokokous

Julkilausuma 28.10.2023

Nykyisessä haastavassa taloustilanteessa koneyrittäjien asiakkaiden ja poliittisten päättäjien on tehtävä toimia, joilla lisätään vakautta tulevaisuuden näkymiin. Vain siten koneyritykset selviävät edessä olevista työvoimahaasteista, kun talouden notkahduksesta taas noustaan, vaati Koneyrittäjien liittokokous Savonlinnassa.

Koneyritysten palveluiden kysyntä on vähentynyt niin maarakentamisessa, puunkorjuussa kuin turvetuotannossakin. Vaikeiden talousnäkymien keskellä koneyritysten asiakkaat sopeuttavat toimintaansa ja se voi äkkiväärästi toteutettuna olla koneyritysten työvoiman pysyvyyden kannalta tuhoisaa kaikilla näillä aloilla. Asiakkaiden pitää katsoa notkon yli ja mahdollisuuksiensa mukaan pitää palveluiden kysyntä tasaisena, jotta työvoima saadaan pysymään alalla.

Koneyrittäjät vaativat myös päättäjiltä toimia vakaan toimintaympäristön luomiseksi. Politiikalla voidaan luoda pitkäjännitteisyyttä puun, metsien ja turpeen käyttöön sekä rakennetun ympäristön ylläpitoon ja kehittämiseen. Nyt tarvitaan metsäkiistojen sijaan kestävä ja ennakoitava näkymä kotimaisen puun käytölle. Turpeen energiakäyttö ja tuotanto tarvitsevat useamman hallituskauden mittaisen tiekartan huoltovarmuuden turvaamiseksi. Alempiasteisen tieverkon ylläpidolle ja kehittämiselle kaivataan pitkäaikaiset yli hallituskausien ulottuvat linjaukset. Kansallinen yhteisymmärrys palvelisi niin alojen toimijoita ja kuin kaikkia kansalaisiakin.

Koneyritysten toimialat ovat huoltovarmuuskriittisiä perustoimintoja. Niille hakeutuvien nuorten soisi näkevän alat turvallisina työpaikkoina vuosikymmeniksi eteenpäin.

Lisätietoja:     
puheenjohtaja Markku Suominen puh. 0440 794 977
toimitusjohtaja Matti Peltola puh. 040 900 9412

Koneyrittäjät ry on energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjän valtakunnallinen yrittäjä- ja työnantajajärjestö. Koneyrittäjien 54. liittokokous järjestetään Savonlinnassa 28.–29.10.2023.

Koneyrittäjät - Koneyrittäjät ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet