Etusivu > Medialle > Tiedotteet > Tiedotteet 2023

Maksuaikojen venyttämiseen on puututtava

Jaa

maksuajat

Tiedote 31.8.2023

Maarakennusalalla on nähtävissä suuntaus, että aliurakointisopimuksiin kirjataan pitkiä maksuaikoja automaattisesti. Sopimuksiin merkitään 60:n ja jopa 90 vuorokauden maksuehtoja. Pieniä koneyrityksiä pidetään pitkillä maksuajoilla asiakkaan pankkina, ja mielestämme käytäntö on maksuaikalain vastaista, toteaa Koneyrittäjien maarakennusvaliokunnan puheenjohtaja Seppo Saarelainen.

-    Ylipitkäksi venytetty maksuaika tarkoittaa käytännössä pahimmillaan sitä, että urakoitsija saa vapun jälkeen toukokuun alussa aloitetusta urakasta ensimmäisen erän rahaa tilille vasta elokuun puolessa välissä. Eli suurin piirtein samaan aikaan kuin koululaiset aloittavat syksyllä koulunsa, Saarelainen sanoo.

-    Jos raha liikkuisi hyvällä 14 vuorokauden maksuehdolla, rahat olisivat koneyrityksen tilillä jo samoihin aikoihin, kun koululaiset lopettavat koulunsa keväällä.

Kun asiakkaat sanelevat sopimuksiin ylipitkiä maksuaikaehtoja, maarakennusalalla on lisääntynyt käytäntö, jossa aliurakoitsijat joutuvat myymään laskutettavansa ulkopuoliselle rahoitusyhtiölle. Myymällä saatavansa aliurakoitsija saa rahansa järkevässä ajassa. Samalla aliurakoitsija kuitenkin joutuu hyväksymään sen, että ulkopuolinen rahoittaja pidättää maksuista prosenttiosuuden itsellään.

-    Käytäntö ei sinällään ole uusi, mutta sitä ei tarvittaisi lainkaan, jos koneyritysten asiakkaat toimisivat moraalisesti oikein ja välttäisivät ylipitkiä maksuaikoja, Saarelainen sanoo.

Viime vaalikaudella selvitettiin maksuaikoja koskevan lainsäädännön uudistamista. Tavoitteena oli vahvistaa etenkin pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä. Yhtenä ratkaisuna esitettiin valvovaa viranomaista, jonka tietoon yrittäjät voisivat saattaa sopimuskumppanin lainvastaiset vaatimukset. Viranomaisella olisi ollut toimivalta tutkia, ohjeistaa ja määrätä sanktioita lainvastaisesta menettelystä.

-    Esitys oli varsin hyvä, mutta sitä ei saatu maaliin loppuvaalikauden kiireiden takia. Asia on otettava uudelleen hallituksen asialistalle ja säädettävä maksuajoille selkeä enimmäispituus, Saarelainen patistaa poliitikkoja.

Koneyrittäjien Saarelainen vaatii, että maarakennusalan maksuaikojen tulee olla enintään maksuaikalainsäädännön*) mukaisia ja aliurakoitsijoille kohtuullisia – koneyrittäjät eivät ole asiakkaan pankkeja.

-    Lyhyet maksuajat ovat nyt entistä tärkeämpiä rakennusalan heikon suhdanteen vuoksi, Saarelainen sanoo.

Lisätietoja:     
Seppo Saarelainen, maarakennusvaliokunnan puheenjohtaja, puh. 050 390 4361
Ville Järvinen, ympäristö- ja kiertotalouspäällikkö, puh. 040 900 9424

Koneyrittäjät on energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjien valtakunnallinen yrittäjä- ja työnantajajärjestö.

*) Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista
 5 § Maksuajan enimmäiskesto velallisen ollessa elinkeinonharjoittaja
Jos velallinen on elinkeinonharjoittaja, maksuaika saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu.

 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjät ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet