Etusivu > Medialle > Tiedotteet > Tiedotteet 2023

Energiavaje ratkaistava hallitusohjelmassa

turvetta

Julkilausuma 28.4.2023

Kohtaamme lämmöntuotannon polttoainevajeen tulevana talvena ja se jatkuu ainakin vuoteen 2028. Tämä polttoainepula on ratkaistava hallitusohjelmassa niin, että varmistetaan huoltovarmuus ja teollisuutemme kilpailukyky, vaati Koneyrittäjien liittovaltuusto 28.4.2023 Vantaalla.

AFRY Management Consultingin tuore selvitys osoittaa, että ilman edistäviä päätöksiä Suomessa ei ole lähivuosina riittävästi tarjontaa energiapuusta ja turpeesta kattamaan energiantuotannon polttoainetarvetta. Energiapuun ja turpeen saatavuuden ongelmat ja samanaikaiset energiapuun vähentyneet tuontimahdollisuudet johtavat jo tulevan talven osalta merkittävään polttoaineiden (puun ja turpeen) vajeeseen. Vaje jatkuu ainakin 2028 asti.

Parhaillaan ongelmaa ratkaistaan pääkaupunkiseudulla Italiasta tuotavalla jätteellä sekä Australiasta ja Pohjois-Amerikasta tuotavalla kivihiilellä.

Polttoainevaje olisi täytettävissä parantamalla energiaturpeen käytön ja tuotannon edellytyksiä. Näin varmistettaisiin huoltovarmuutta kotimaisin resurssein ja polttoaineen hankintaan käytetyt rahat jäisivät kotimaahan. Samalla vältettäisiin ainespuun polttoa energiantuotannossa.

AFRYn selvityksen mukaan kotimaisten polttoaineiden tarjonnassa on usean TWh:n vaje vuodesta 2023 alkaen. Vaje vaihtelee eri tarkasteluskenaarioissa 1,5–5,7 TWh:n välillä, ja vaje pienenee vuotta 2028 kohti mentäessä. Energiapuutarjonnan perusskenaarion mukaan energiapuun tarjonta ja turpeen tuotantomahdollisuus riittäisivät juuri ja juuri kattamaan arvioidun kysynnän vuonna 2028. Matalan energiapuutarjonnan skenaarion mukaan kotimaisten polttoaineiden vaje olisi edelleen 3,6 TWh vuonna 2028. Puumääräksi muutettuna tämä vaje tarkoittaa seuraavien vuosien aikana karkeasti ottaen yhteensä noin 6–12 miljoonan kiintokuutiota puuta.

AFRYn selvityksen mukaan on hyvin todennäköistä, että metsäteollisuuden ainespuuta ohjautuu energiakäyttöön. PTT:n ennusteen mukaan sahojen tuotanto on kääntynyt laskuun ja siten purun ja kuoren määrä vähenee jo ensi talveksi eli tilanne on muodostumassa AFRYn selvityksessä ennakoitua kriittisemmäksi. Vaihtoehtoisesti energiantuottajat hyödyntävät myös kaukaisempien ja kustannuksiltaan kalliimpien tuontimarkkinoiden energiajakeita taikka fossiilisia tuontipolttoaineita, kuten parhaillaan jo tapahtuu.

On selvää, että alkaneella vaalikaudella lämpö tässä maassa tuotetaan polttamalla nykyisissä energialaitoksissa. Hallitusohjelmassa on ratkaistava, täytetäänkö polttoainevaje kivihiilellä, ainespuulla ja jätteellä vai niiden sijaan järkevämmillä vaihtoehdoilla. Hallituksen pitää tehdä päätöksiä, joilla lisätään energiapuun tarjontaa ja taataan turpeen vakaa käyttö ja tuotanto tulevina vuosina.

AFRYn selvityksessä todetaan, että turpeen tuotantomahdollisuuksia pitäisi pyrkiä kasvattamaan lähivuosiksi, jos halutaan varmistaa metsäteollisuuden raaka-aineen saanti, metsävientimme jalostusarvon kasvattaminen ja energian toimitusvarmuus kotimaisin energiajakein.

Turpeen käytöllä voidaan pelastaa myös metsiä ja niiden monimuotoisuutta. Tarve hakkuiden ja ainespuunpolton lisäämiseen pienenisi, jos turvetta voitaisiin käyttää taloudellisesti järkevällä tavalla vielä useampia vuosia.

Lisätietoja:  
puheenjohtaja Markku Suominen puh. 0440 794 977
toimitusjohtaja Matti Peltola puh. 040 900 9412

Koneyrittäjien liitto on energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjien valtakunnallinen yrittäjä- ja työnantajajärjestö.

AFRYn tiedote 8.2.2023: AFRYn selvitys: Kotimaisen energiapuun ja turpeen saatavuus ei riitä lähivuosina – vaje energiantuotantoon on useita terawattitunteja

Selvitys: Kotimaisten polttoaineiden toimintaympäristö ja käyttöarviot 2028 saakka

 

Tiedotteet

 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjät ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet