Työkonealoja ei pidä jättää ulkopuolelle kustannuskriisin hoidossa

työkoneet käyttävät moottoripolttoöljyä

Tiedote 18.3.2022

Polttoaineiden hintojen nousussa on jäänyt vähälle huomiolle se, että kovimmat korotukset on koettu kevyen polttoöljyn hinnassa. Se on ajanut kustannuskriisiin koneyritykset, jotka pyörittävät yhteiskunnan peruspalveluita ja teollisuuden raaka-ainehuoltoa. Kevyttä polttoöljyä ei saa unohtaa veronalennuksissa ja sekoitevelvoitteen alentamisessa, mikäli halutaan tasapuolisesti lievittää tätä kriisiä, vaati toimitusjohtaja Matti Peltola Kaakkois-Suomen Koneyrittäjien vuosikokouksessa Rautjärvellä.

Tilastokeskuksen hintaseurannan mukaan kevyen polttoöljyn keskihinta oli 77 s/l joulukuussa 2020, kun sen pumppuhinta tällä hetkellä ylittää 160 s/l eli hinta on yli kaksinkertaistunut (108 %). Vastaavasti dieselin hinta on noussut 130 sentistä/l reiluun 220 senttiin/l eli nousua on noin 70 prosenttia.

Hinnannousut ovat poikkeuksellisen suuria ja ennakoimattomia, eikä yksittäinen yritys ole voinut niihin vaikuttaa eikä varautua. Tämä on ajanut koneyrittäjiä erittäin vaikeaan taloudelliseen asemaan. Polttoaineiden osuus koneurakointipalveluiden kokonaiskustannuksista on merkittävä.

Koneyritykset ovat avainroolissa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaajina. Työkonevaltainen ala vastaa muun muassa väylien talvihoidosta kuten aurauksesta ja liukkauden torjunnasta sekä vesi- ja jätehuollosta. Heidän varassaan on myös energia- ja metsäteollisuuden raaka-ainehuolto metsissä ja soilla.

- Samalla kun harkitaan maataloudelle valmisteveron palautuksen korottamista, on valmisteveropalautukset ulotettava myös koneyrittämiseen. Meillä on olemassa valmis lainsäädäntö, jonka soveltamisalaa laajentamalla ja palautusta korottamalla voidaan helpottaa kustannuskriisissä olevia koneyrityksiä, Peltola sanoi.

- Tämä olisi järkevää myös siksi, että kyse on pitkälti yhteiskunnan maksamista työsuoritteista eikä niistä pidä tinkiä. Esimerkiksi tänä talvena tapaturmapoliklinikoilla on näkyneet ne ”säästöt”, joita on tehty liukkauden torjunnassa. Oikeasti vain maksajat ovat vaihtuneet ilman aitoa säästöä.

Toinen vaihtoehto yhteiskunnan maksamissa suoritteissa olisi tehtyjen urakointisopimusten avaaminen. On kuitenkin monin tavoin hankalaa toteuttaa se niin, että vaikutukset ulottuisivat koko urakointiketjuun aina sen viimeisimpäänkin aliurakoitsijaan.

Kustannuspainetta voidaan toki purkaa määräaikaisella polttonesteiden veronalennuksella.

- Tällöinkin on tärkeää, että myös kevyt polttoöljy tulee veronalennusten piiriin. Samoin mahdollisessa sekoitevelvoitteen alennuksessa kevyttä polttoöljyä ei tule unohtaa, vaikka velvoite siinä on dieseliä pienempi, Peltola sanoi.

Lisätietoja:   Matti Peltola toimitusjohtaja Koneyrittäjät puh 040 9009 412

Kaakkois-Suomen Koneyrittäjät on Koneyrittäjien jäsenyhdistys. Koneyrittäjät ry on energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjien valtakunnallinen yrittäjä- ja työnantajajärjestö.

Lisää tiedotteita

Koneyrittäjät - Koneyrittäjät ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet