Yrittäjät: Stora Enso polkee maksuaikalakia

Tiedote 11.6.2021

Merkittävältä osin valtio-omisteinen Stora Enso polkee maksuaikalainsäädäntöä, kun se pidentää aikaa, jonka kuluessa se maksaa laskunsa metsäkone- ja puunkuljetusalan alihankkijoilleen. Tilanne on kohtuuton, Suomen Yrittäjät ja Koneyrittäjät katsovat.

”Aiemmin yhteistyökumppanit ovat saaneet maksunsa 14 tai 30 päivässä. Jatkossa suuryritys vaatii yhtiön päätöksen mukaisesti itselleen 60 päivän maksuaikaa. Tätä ei voi hyväksyä. Stora Enso ei voi pitää yrittäjiä pankkinaan”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista edellyttää, että yritysten välisissä sopimussuhteissa tulee sopia, jos käytetään yli 30 päivän maksuaikoja. Toisen osapuolen yksipuolinen ilmoitus tai maksuaikojen tosiasiallinen pidentäminen eivät täytä sopimisen edellytystä.

”Jokaisen yhtiön pitää noudattaa maan lainsäädäntöä”, Pentikäinen vaatii.

”Yrittäjät ovat ilmoittaneet, että he eivät halua sopia pitkistä maksuajoista. Stora Enson ajama muutos lisäisi yrittäjien kustannuksia sekä heikentäisi entisestään heidän maksuvalmiuttaan ja kannattavuuttaan”, Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola sanoo.

Yrittäjäjärjestöt edellyttävät, että Stora Enso kantaa vastuunsa, eikä maksata kannattavuusongelmiaan pienyrittäjillä. Stora Ensolla on vajaa sata metsäkone- ja kuljetusalan alihankkijayritystä.

Sopiminen edellyttää, että molemmat osapuolet hyväksyvät sen

Stora Enso on ilmoittanut, että muutokset tehdään sopimusteitse. Sopiminen edellyttää kuitenkin molempien osapuolten hyväksyntää, järjestöt muistuttavat.

”Neuvotteluasetelma ei ole tasapainoinen, kun toisella puolella on jättiyhtiö ja toisella pieni koneyrittäjä”, Pentikäinen sanoo.

”Yrittäjät eivät halua sopia maksuaikojen pidentämisistä, mutta ovat pakkoraossa. Stora Enso käyttää vahvaa markkina-asemaansa saneluun, mikä on väärin”, Peltola sanoo.

Maksuaikalainsäädännön tilannetta selvitetään tällä vaalikaudella hallitusohjelman mukaisesti.

”Tätä taustaa vasten Stora Ensonkin pitää toimia vastuullisesti ja pidättäytyä maksuaikojen pidentämisestä. Maan hallituksen on laitettava vauhtia selvitystyöhön”, Pentikäinen sanoo.

”Muistutamme myös siitä, että Stora Enso on sitoutunut metsäsertifiointiin, johon liittyy sosiaalinen vastuu. Esimerkiksi PEFC-metsäsertifiointikriteeristön mukaan metsäorganisaatioiden metsätyötä koskevissa hankinnoissa noudatetaan hyviä hankintakäytäntöjä”, Peltola muistuttaa.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944
toimitusjohtaja Matti Peltola, Koneyrittäjät, p. 040 900 9412  

 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjät ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet