Tiedote 21.10.2020 klo 08:41

Koneyrittäjien Peltola: Kustannustuki avattava uudelleen – nyt oikein tiedoin

Asetuksen soveltamisessa tulee käyttää Tilastokeskuksen tilastoviranomaisena tekemää luokitusta sellaisenaan; ei kuten nyt verottajan omaa toimialaluokituksen sovellusta, joka on perustunut yritysten omiin – paikansa pitämättömiksi osoittautuneisiin – ilmoituksiin. Virheen takia välinputoajiksi jääneiden osalta tukikierros on avattava uudelleen oikein tilastotiedoin, vaatii Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola.

Kustannustuen ensimmäisen kierroksen soveltamisessa Puunkorjuu toimialaan (02200) jäi miljardiluokan tilastovirhe. Puunkorjuun osalta verottajan luokituksen sovellus (YTJ) otti puunkorjuuseen Metsäliitto Osuuskunnan, Metsähallitus-liikelaitoksen, Koskitukin ja Keitele Forestin liikevaihdot, vaikka Tilastokeskuksen omien virallisten tilastojen mukaan niiden toimiala on muu kuin Puunkorjuu 02200, mikä viimeksi mainittu vastaa aineellista totuutta asiassa.

Näin sovellettuna asiassa tehtiin miljardiluokan tilastovirhe ja sen seurauksena Puunkorjuu jäi valtioneuvoston asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, vaikka asiallisesti toimialan liikevaihto putosi liki 30 prosenttia johtuen kevään äkkijarrutuksesta metsä- ja sahateollisuuden varautuessa koronapandemiaan. Väliinputoajiksi tuli satoja pieniä puunkorjuuyrityksiä.

Laissa, asetuksessa, lain perusteluissa taikka asetusmuistiossa ei velvoitettu Valtiokonttoria käyttämään verottajan käyttämää toimialaluokitusta, vaan TOL 2008 -luokitusta ja kun muuta ei ole mainittu, niin silloin asiassa olisi tullut käyttää Tilastokeskuksen tilastoviranomaisena antamia tietoja sellaisenaan. Näin ei kuitenkaan menetelty, vaan käytettiin verottajalta saatuja virheelliseksi osoittautuneita toimialatietoja.

Valtiokonttorin olisi tullut ajaa verottajalta saamansa liikevaihtotiedot ristiin Tilastokeskukselta saatavien toimialatietojen kanssa, jotta asiassa olisi päästy aineellisesti lainsäätäjän tavoitteeseen.

Tämä tulee selkeyttää uudessa asetuksessa ja Kustannustuki I tulee avata uudelleen haettavaksi Puunkorjuualan yrityksille muutoin aiemmin kriteerein, mutta käyttäen tilastoviranomaisen toimialaluokitusta sellaisenaan. Näin siksi, että tapahtunutta virhettä ei ole pystytty oikaisemaan oikaisuvaatimusten kautta ja sadat puunkorjuuyritykset edellä kerrotusta syystä jättivät myös hakemuksensa tekemättä.

Mikäli virhettä ei nyt saada asetusmuutoksella oikaistua, sadat puunkorjuuyritykset jäävät vaille tukea, johon ne asiallisesti olisivat olleet oikeutettuja. Ottaen huomioon, että kyse on merkittävästi koronasta keväällä kärsineestä vientiteollisuutemme avainryhmästä, tämä olisi kohtuutonta.

Nyt jää nähtäväksi, saadaanko korjaus aikaiseksi vai ei. Päätöksentekijöille on kuitenkin nyt tiedot ongelmasta ja sen korjauskeinoista.

Lisätietoja:     Matti Peltola, toimitusjohtaja, puh. 040 9009 412

Koneyrittäjät on 2500:n energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjän valtakunnallinen yrittäjä- ja työnantajajärjestö.

 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjät ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet