Tiedote 3.9.2020

Liiallisilla vaatimuksilla syvennetään koronakriisin vaikutuksia

Koronakriisin aikana on suuri tarve toimiin, jotka pitävät taloutta liikkeellä. Tällaisia hyviä talouden liikuttajia ovat julkiset hankinnat ja erityisesti yhdyskuntatekniset urakat, muistuttaa Koneyrittäjien maarakennusvaliokunnan puheenjohtaja Seppo Saarelainen.

-    Kuntien ja kaupunkien vesijohto-, viemäri- ja katurakennustyömailla on merkittävä rooli pienten maarakennusyritysten työllistymisessä. Valitettavasti tilaajat ylimitoittavat liikevaihto- ja referenssivaatimuksia urakoiden ja markkinoilla toimivien maarakennusyrityksien kokoon suhteutettuna.

-    Tarjouspyynnöissä on muun muassa edellytetty tarjoavalta yritykseltä kolmelta edelliseltä vuodelta tietyn suuruinen liikevaihto ja vaadittu, että yritys on toteuttanut viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana tietyn urakkasumman suuruisia vastaavia urakoita.

Saarelainen kertoo, että monen vakavaraisenkin maarakennusyrityksen liikevaihto uhkaa vähentyä tänä vuonna. Lappia ja Kainuuta lukuun ottamatta sääoloiltaan poikkeuksellinen talvi heikensi monen maarakennusyrityksen kassaa, koska auraukset ja muut talviset teiden kunnossapitotyöt vähenivät tai puuttuivat kokonaan.

-    On myös alueita, joissa tuollaisia referenssivaatimuksiksi asetettuja urakoita ei edes toteuteta vuosittain, Saarelainen jatkaa.

Koneyrittäjät arvioivat, että nykyinen suuntaus kaventaa tulevissa urakoissa tarjoajien määrää ja kohdentaa niitä valtakunnallisille yrityksille. Tällöin paikalliset yritykset toimivat ketjussa aliurakoitsijoina, mikä voi muodostua esteeksi yrityksen kasvattamiselle.

Koneyrittäjät muistuttavat, että näissä poikkeusoloissa on tärkeää, että valtio ja kaupungit käynnistävät yhdyskuntateknisiä hankkeitaan.

-    Kuntaliitto on antanut hyvät ohjeet jäsenkunnilleen. Ohjeistuksessa kehotetaan pilkkomaan hankintoja niin, että paikalliset ja pienemmätkin toimijat pääsisivät tarjoamaan urakoita. Tämä vallitsevaksi nouseva käytäntö, jossa vaaditaan ylimitoitettuja liikevaihtoja ja referenssejä urakoiden kokoon nähden, on täysin vastoin ohjeen henkeä ja vain syventää alueellisesti jo muutenkin vaikeassa asemassa olevien paikallisten maarakennusyritysten talousahdinkoa, kiteyttää Saarelainen. 

Lisätietoja:
maarakennusvaliokunnan puheenjohtaja Seppo Saarelainen, puh. 050 390 4361

Koneyrittäjät ry on energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjien valtakunnallinen yrittäjä- ja työnantajajärjestö.

 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjät ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet