Tiedote 17.03.2020 klo 09:39

Koneyrittäjien Peltola:

Tällaisena maailmanaikana turvealan työpaikkoja ei ole syytä tappaa

Elämme poikkeusaikoja, jolloin huoltovarmuus ja työpaikkojen säilyminen korostuvat. Nyt kun muutoinkin olemme vaarassa menettää työpaikkoja, olisi sulaa hulluutta ajaa turvetuotantoa alas nopeutetusti. Turpeen hätiköidyllä alasajolla vain kasvattaisimme riippuvuutta tuontienergiasta ja heikentäisimme huoltovarmuutta, toteaa Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola.

Peltolan mukaan poliittisena tavoitteena tulee olla työllisyyden parantaminen, uusiutuvan energian käytön ja energiaomavaraisuuden lisääminen.

-    Turve on kotimaista energiaa eikä meillä ole nykyisessä epävarmassa maailmantilanteessa varaa suhtautua turpeeseen kategorisen kielteisesti. Turve on välttämätöntä huoltovarmuuden varmistamisessa, Peltola sanoo.

-    Keskustelussa mukana ollut vaihtoehto turpeen korvaamisesta puunpolton lisäämisellä ei ole realistinen. Jos turpeesta energiantuotannossa luovuttaisiin, puuenergian tuotannossa pitäisi suuntautua ainespuun polttoon. Se ei ole nykyisessä markkinatilanteessa järkevää eikä mahdollista. Kansantalouden kannalta ei ole järkevää panna ainespuuta polttokattilaan, kun siitä saa jatkojalostamalla paremman tuoton.

Energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä tulee vähentää. Turve yhdistettynä puun polttoon edistää hiilineutraalin puun polton lisäämistä laitoksissa, joissa pelkästään puun poltto ei ole teknis-taloudellisesti järkevää.

-    Näitä laitoksia ei ole myöskään järkevää lopettaa, vaan järkevintä on hyödyntää ne taloudellisen ja teknisen käyttöikänsä loppuun. Kuntien taloudellinen tilannekaan ei salli niiden omistamien energialaitosten polttokattiloiden ennenaikaista uudistamista ja sen vaatimia mittavia kattilainvestointeja.

Jokaisen tuotetun turvekuution takana on työtä. Turvetuotannon lopettaminen iskisi satoihin pienyrityksiin ja tuhansiin työntekijöihin.

-    Lopettamista vaadittaessa on unohdettu täysin tämä inhimillinen ja sosiaalinen näkökulma. On löydettävä tasapainoinen kehityskulku täytettäessä päästövähennystavoitteitamme.

Seuraavien parinkymmenen vuoden aikana tekniikan voidaan olettaa kehittyvän merkittävästi hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin saralla. Siksikin turvekeskustelun soisi perustuvan enemmän tietoon ja järjenkäyttöön kuin poliittisten irtopisteiden metsästykseen, Matti Peltola sanoo.

Lisätietoja:      Matti Peltola, toimitusjohtaja, puh. 040 9009 412

Koneyrittäjät ry on energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjien valtakunnallinen yrittäjä- ja työnantajajärjestö.

 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjät ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet