Julkilausuma 19.10.2019 klo 13.27

Koneyrittäjien 50. liittokokous:

Metsien kasvun täysi hyödyntäminen on parhaita ilmastotekoja

Metsiin voidaan varastoida hiiltä vain rajallinen määrä. Sen sijaan puulla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita kestävien hakkuumahdollisuuksien puitteissa käytännössä rajattomasti. Siksi metsien kasvuun ja maksimaaliseen kestävään käyttöön kannattaa panostaa, totesi Koneyrittäjien liiton 50-vuotisjuhlaliittokokous.

Koneyrittäjille on aina ollut keskeistä luonnonvarojen hyödyntäminen kestävästi, koska se on edellytys heidän elinkeinotoimintansa jatkuvuudelle.

Suomessa on vuosikymmeniä ollut tavoitteena metsien kasvun lisääminen. Jäsenyrityksillämme on ollut merkittävä rooli metsävarojemme kasvussa nykyisiin mittoihinsa. Metsänparannusyrittäjien työn tuloksena metsiemme kasvu on saavuttanut ne määrät, joista nyt voimme nauttia. Metsänparannustöiden huippuvuosista 60- ja 70-luvuilta metsiemme puumäärä on lisääntynyt miljardilla kuutiometrillä noin 2,5 miljardiin kuutioon. Samanaikaisesti sama määrä noin 2,5 miljardia kuutiota puuta on jalostettu tuotteiksi.  Koneyrittäjät ovat olleet torjumassa ilmastonmuutosta vuosikymmeniä, jo paljon ennen kuin asia nousi kaikkien huulille.

Puuston kasvun hyödyntäminen täysimääräisesti on ilmastoteko. Puun käytöllä korvaamme uusiutumattomia luonnonvaroja. Puuta ei voi määräänsä enempää varastoida metsään. Metsä on hiilivarastona rajallinen ja huippunsa saavutettuaan se alkaa luovuttaa hiiltä takaisin ilmakehään.  Uusiutumattomien luonnonvarojen korvaaminen puulla voi jatkua loputtomasti metsän uusiutuessa. Tätä näkökulmaa ei pidä unohtaa. Metsien täysimääräinen kestävä käyttö on varmistettava.

Koneyrittäjät ovat olleet ja ovat jatkossakin olennainen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua.

Lisätietoja:  
Markku Suominen, puheenjohtaja, puh. 0440 794 977
Matti Peltola, toimitusjohtaja, puh. 040 9009 412

Koneyrittäjien liitto on energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjien valtakunnallinen yrittäjä- ja työnantajajärjestö.

Koneyrittäjät - Koneyrittäjät ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet