Tiedote 19.9.2019 klo 9:08

Tuhkan käyttöä voi lisätä

Tuhkaa syntyy vuosittain arviolta noin 1,3 miljoonaa tonnia. Jopa puolet siitä päätyy kaatopaikoille. Tuhkaa käytetään lannoitteena, mutta sitä voi käyttää myös maarakentamisessa korvaamaan arvokkaita materiaaleja: mursketta ja luonnonhiekkoja.
– Käytön lisäämiseksi tarvitaan lisää tietoa tuhkan ominaisuuksista ja hyödynnettävyydestä, totesi Koneyrittäjien metsänparannustyöryhmän puheenjohtaja Jari Vento Metsänparannuspäivässä Ikaalisissa.

Maarakennus- ja lannoituskäyttöön sopivaa tuhkaa syntyy erityisesti puun ja turpeen poltosta. Viime vuoden alussa voimaan tullut ns. MARA-asetus (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisessä maarakentamisessa 843/2017) herätti toiveen, että jopa 80 prosenttia tuhkasta saataisiin hyötykäyttöön. Tämä tarkoittaa noin miljoonan tonnin tuhkamäärää vuodessa.

Tuhkaa on käytetty maarakennuksessa erilaisissa kenttärakenteissa ja suurissa väylähankkeissa, esimerkiksi Seinäjoen itäisellä ohitustiellä. Tuhkaa on kokeiltu myös metsäteiden rakenteissa, ja se on todettu kannattavaksi ja turvalliseksi materiaaliksi myös niissä. Tulosten perusteella tuhkan käyttö metsätierakenteissa kannattaa taloudellisesti, jos kuljetusmatka jää alle 50 kilometrin.

-    Kun tuhkaa käytetään maarakentamisessa tai lannoitteena, on tunnettava tuhkien ominaisuudet ja koostumus. Tällöin käyttö on turvallista sekä levittäjälle että ympäristölle, totesi Vento.

MARA-asetus kevensi tuhkan käytön lupabyrokratiaa. Nykyisin tuhkaa voidaan käyttää tierakenteissa pelkällä ilmoitusmenettelyllä. Käyttöilmoituksen teko ei ole monimutkaista, mutta vaatii silti perehtymistä.

-    Toivottavasti lupabyrokratian helpottuminen lisää lämpölaitosten tuhkan hyötykäyttöä, sanoi Vento. 

Lisätietoja:  
metsänparannustyöryhmän puheenjohtaja Jari Vento, puh. 0400 156 852 
kehittämispäällikkö Timo Makkonen, puh. 040 900 9422

Koneyrittäjien liitto on energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjien valtakunnallinen yrittäjä- ja työnantajajärjestö.

 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjät ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet