Tiedote 17.5.2019 klo 14:59

Timo Tolpasta metsäneuvos

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt toimitusjohtaja Timo Tolpalle metsäneuvoksen arvonimen 17. toukokuuta 2019.

Timo Tolppa on tehnyt erittäin merkittävän elämäntyön suomalaisessa puunkorjuussa ja alan yhteiskunnallisessa edunvalvonnassa. Tolppa on tehnyt pitkän uran Metsäkonepalvelu Oy:n toimitusjohtajana. Hänen toimitusjohtajakaudellaan yhtiön oma henkilöstömäärä on kolmikertaistunut ja liikevaihto yli viisinkertaistunut. Yhtiö työllistää tällä hetkellä 135 puunkorjuuammattilaista ja sen liikevaihto on 25 M€, minkä lisäksi yhtiö työllistää useita puunkorjuuyrityksiä alihankkijayrityksinään.

Tolppa on toiminut erittäin ansiokkaasti metsäkoneyrittäjien taloudellisen, yhteiskunnallisen ja sosiaalisen aseman parantamiseksi. Tolppa on toiminut eri luottamustehtävissä koko 2000 luvun Koneyrittäjien liitossa ja sen jäsenyhdistyksessä Kanta-Hämeen Koneyrittäjissä.

Koneyrittäjien liiton varapuheenjohtajana Tolppa on vastannut liiton toiminnasta metsäkonealalla, jossa toimii runsaat tuhat puunkorjuuyritystä. Niiden palveluksessa on runsaat 5000 metsäkoneenkuljettajaa ja niiden liikevaihto on yhteensä runsaat 700 M€.

Tolppa osallistui työehtosopimustoimintaan neuvottelijana toistakymmentä vuotta ja varapuheenjohtajakaudellaan vastasi metsäkonealan työehtosopimusneuvotteluista työantajapuolella. Tolppa opittiin tuntemaan vastuullisena ja ratkaisuhakuisena neuvottelijana. Hän on rakentavalla toiminnallaan ollut luomassa luottamuksellisia neuvotteluyhteyksiä metsäalan työntekijäjärjestöön, mikä on ollut työehtosopimustoiminnan vaatiman rakentavan yhteistyön edellytys.

Myönnetty arvonimi on tunnustuksenosoitus koko suomaiselle koneyrittäjyydelle ja metsäsektorille.

Esityksen Tasavallan presidentille metsäneuvoksen arvonimen myöntämisestä tekivät Koneyrittäjien liitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto – MTK , Suomen Yrittäjät ry, Stora Enso Metsä, UPM, Ponsse Oyj, John Deere Forestry Oy,Metsähallitus Metsätalous Oy ja Metsäkonepalvelu Oy.

Timo Tolppa 2010

Timo Tolppa, Koneyrittäjä-lehti 10/2010

 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjät ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet