Tiedote 11.10.2018

Traktoreiden monipuolisuus hyödynnettävä

Traktorikuljetukset ovat tärkeitä esimerkiksi lumen kuljetuksessa sekä maa-aineskuljetuksissa lyhyillä matkoilla, vaikka traktoreiden kuljetussuorite maanteillämme on kokonaisuudessaan promilleluokkaa. Traktoreiden käyttö perustuu niiden monipuolisuuteen ja eri oloihin soveltuviin ominaisuuksiin. Kaikilla yrittäjillä on halutessaan mahdollisuus samoin ehdoin hyödyntää traktoreita. Eikä tätä mahdollisuutta ja samalla kilpailua pidä rajoittaa.

Viime aikoina Suomessa on onnistuneesti karsittu byrokratiaa, joka on tarpeettomasti rajoittanut traktoreiden monipuolista käyttöä. On karsittu kansallisia säännöksiä, joita EU ei meiltä edellytä.

Traktoreilla suoritettavat kuljetukset ovat hyvin paikallisia, sillä traktorit soveltuvat parhaiten kuljetukseen lyhyillä matkoilla ja huonoissa olosuhteissa. Valtaosa näistä kuljetuksista on sen tyyppisiä, että esimerkiksi kuorma-auto ei teknisistä syistä sovellu niihin yhtä hyvin kuin traktori.

Traktoreita käytetään kuljetuksiin pääsääntöisesti alempiasteisella tieverkolla, jossa käytännössä ei millään ajoneuvolla ajeta yli 60 km/h nopeuksilla. Näin ollen liikenteen sujuvuuden takia on perusteltua ensinnäkin käyttää traktoria kuljetuksen toteuttamiseen ja toiseksi mahdollistaa laajasti 60 km/h kulkevien traktoreiden käyttö ilman liikennelupaa.

Yritystoiminnan kilpailuneutraaliuden kannalta kuljetusvälineen valinnan tulee perustua välineiden teknis-taloudelliseen soveltuvuuteen eikä kuljetusten luvanvaraisuuteen. Nykyisellään kaikki yrittäjät voivat käyttää traktorikalustoa yritystoiminnassaan, myös kuorma-autoilijat.

Traktorikalusto sopii erityisen hyvin lumen kuljetukseen tavaran luonteen ja matkojen lyhyyden vuoksi ja se auttaa varautumista runsaslumisiin talviin. Liikenneturvallisuus paranee, kun voidaan joustavammin käyttää laajempaa kuljettajakuntaa ja näin välttää ylitöitä ja väsyneenä ajoa. Ylityötarpeen väheneminen osaltaan eliminoi harmaana taloutena pidettävää ylityökorvausten laiminlyömistä.

Myös työn tuottavuus paranee, kun yhdellä ja samalla kalustolla voidaan hoitaa myös lumenkuormaus. Talvihoito on pääosin julkisyhteisöjen maksamaa palvelua eli tämä kustannustehokkuus palvelee veronmaksajan etua. Tilaaja myös valvoo palvelun ostaessaan yrittäjien yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitoa.

Vaikka traktorikuljetuksissa puhutaankin promilleluokan asiasta kuljetuspalveluiden kokonaissuoritteessa, on niiden rooli yhteiskunnalle tärkeä. Traktoreiden käytölle ei tule haikailla kilpailua rajoittavaa lupabyrokratiaa. Päinvastoin kansallinen tarmo tulee suunnata olemassa olevan liikennelupabyrokratian purkamiseen EU-tasolta alkaen. 

Koneyrittäjät ovat mukana KoneAgria 2018 -näyttelyssä Jyväskylässä osastolla L127.

Lisätietoja:  
aluepäällikkö Ari Pihlajavaara, puh. 040 900 9419
toimitusjohtaja Matti Peltola, puh. 040 900 9412

Koneyrittäjien liitto on 2 500:n energia-, maarakennus- ja metsäkonealan koneyrittäjän edunvalvonta- ja työmarkkinajärjestö.

 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjien liitto ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet