Tiedote 30.08.2018

Turpeella hyvät näkymät talvikauteen

Viime talvi kulutti kylmyydellään tehokkaasti kotimaisten polttoaineiden – energiapuun ja turpeen – varastoja. Kulunut pitkä kuiva ja kuuma kesä tarjosi turvetuotannolle erinomaiset tuotanto-olot ja turvevarastoja päästiin kartuttamaan hyvin. Energiapuuta on sen sijaan ainakin tilastojen mukaan korjattu käyttöön nähden vähän. Teollisuuspuun hyvä kysyntä on imenyt resursseja energiapuun tuotannolta sekä nostanut puun hintaa energiantuotannon kannalta korkeaksi. Tulevana talvena energiapuuta voi olla vaikea saada energiantuotantoon riittävästi. Kilpailukykyisen turpeen kysyntä kasvaa. 

Viime keväänä turpeen varastot olivat huvenneet arviolta 5–6 TWh:n tasolle. Leudompinakin talvina kulutus on ollut 15 TWh:n luokkaa. Tuotantokauden kynnyksellä tarve varastojen kartuttamiseen oli suuri.

-    Kulunut kesä on ollut erinomainen turpeen tuotannolle. Sitä edeltäneinä kolmena vuonna peräkkäin sateet pilasivat enemmän tai vähemmän turvetuotantoa. Neljäs huono vuosi olisi ollut seurauksiltaan tuhoisa. Hyvien säiden ansiosta nyt on päästy hyvin kasvattamaan jyrsinturpeen, palaturpeen ja kasvuturpeen varastoja, sanoo Koneyrittäjien liiton energiavaliokunnan puheenjohtaja Marko Vainionpää.

Energiapuun (metsähakkeen) käyttö on viime vuosina vähentynyt, koska sitä ei käytetä sähkön erillistuotantoon ja yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossakin sen käyttöä on jarruteltu. Puulla ei ole sähköntuotannossa kilpailukykyä.  Lämmöntuotannossa käyttö on sen sijaan lisääntynyt.

Metsähakkeen vuotuinen käyttö on noin 8 miljoonaa kuutiota. Energiapuuta on Luken tilastojen mukaan korjattu vain 2,25 miljoonaa kuutiota lokakuun 2017 ja tämän vuoden kesäkuun välisenä aikana. Aika on juuri se, jolloin olisi pitänyt kartuttaa tulevan energiantuotantokauden 2018–2019 varastoja. Luken tilastossa on mukana rankapuu, hakkuutähteet, kannot ja järeä energiapuu.

-    Puunkorjuuresurssit ovat tänä vuonna olleet kiinni teollisuuspuun korjuussa ja kiinnostus energiapuukohteisiin on hiipunut. Teollisuuspuun hinta on noussut, eivätkä energiapuun ostajat kykene kilpailemaan jalostukseen kelpaavasta puusta. Näin ostomäärät ovat jääneet jälkeen. Energiapuun varastoja ei ole käsityksemme mukaan kyetty kartuttamaan riittävästi energiapuulähteistä. Luken tilastot tukevat tätä käsitystä, vaikka tilaston kattavuudessa lieneekin puutetta. Tuonnin määrää ei tiedetä, sanoo Koneyrittäjien liiton varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola.

Viime talvi osoitti turpeen merkityksen huoltovarmana polttoaineena. Sateiset kelit vuonna 2017 kastelivat puuvarastoja ja energiapuuvarastojen energiasisältö aleni. Kovimpina pakkasaikoina tarvittiin turvetta avuksi puun polttoon, jotta energiantuotanto sujui.

Turvetuotanto on ollut julkisuudessa ja joidenkin poliitikkojenkin puheissa vastatuulessa viime vuodet. Poikkeusolojen varalta on kuitenkin yhteiskunnallisesti tärkeää, että emme lyhytnäköisesti aja alas turvetuotantosaamista, joka on vuosikymmenten saatossa aikaansaatu. Alas ajettua ei enää pystytä palauttamaan kriisin yllättäessä.

-    Poliitikot eivät säätele säitä, mutta he voivat vaikuttaa siihen, että turpeen asema yhtenä polttoaineena turvataan tulevaisuudessakin. Kuumaa ja kuivaa ei kaikkina vuosina ole riittävästi, vaan turvetta on kyettävä nostamaan keleiltään haastavampinakin kesinä. Siksi turvetuotannolle on luvitettava tiukat, mutta asialliset ympäristövaatimukset täyttäviä tuotantoalueita. Uusilta alueilta tuotanto onnistuu vanhoja kenttiä paremmin myös sateisina kesinä, sanoo Marko Vainionpää.

-    Lisäksi on ehdottoman tärkeää saada tuotannossa jo olevien pienten alle 10 hehtaarin tuotantoalueiden lupavaatimukset ja seurantavelvoitteet järkevälle tasolle. Pienet alueet ovat tärkeitä mm. eläintuotantoon liittyvälle kotitarvekäytölle. Ympäristönsuojelulain muutos vuonna 2015 asetti kohtuuttomat vaatimukset näille alueille, Marko Vainionpää toteaa.

Lisätietoja: Koneyrittäjien liiton varapuheenjohtaja Marko Vainionpää, puh. 0400 239140

Koneyrittäjien liitto on 2500:n energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjän valtakunnallinen yrittäjä- ja työnantajajärjestö.

Koneyrittäjät - Koneyrittäjien liitto ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet