Tiedote 23.3.2018 klo 10.06

Työkoneiden energiankulutuksen seurannalla säästöjä ja vähemmän päästöjä

Työkoneiden energiatehokas käyttö vähentää polttoaineen kulutusta ja koneiden päästöjä. Siihen päästään seuraamalla koneiden, työlaitteiden ja työtapojen vaikutusta energian kulutukseen. Koneyrittäjille on valmistunut laskentaohjelmisto työkonekohtaiseen energiankulutuksen seurantaan. Ohjelmisto julkaistiin tänään Koneyrittäjien Maarakennus- ja metsänparannuspäivillä Helsingissä.

-    Työkonepolttoaineen verotuksen kiristäminen ei ole toimiva keino työkoneiden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, koska koneita käytetään vain tarpeeseen ja kulutusjousto on olematon. Päästövähennysten saavuttamiseksi tuleekin tukea teknistä kehitystä sekä edistää koneiden energiatehokkaampaa käyttöä neuvonnalla ja tiedotuksella, totesi maarakennusvaliokunnan puheenjohtaja Seppo Saarelainen Maarakennus- ja metsänparannuspäivillä.

Koneyrittäjien jäsenille on valmistunut laskentaohjelmisto, joka helpottaa työkonekohtaista polttoaineen kulutuksen seurantaa. Ohjelmisto laskee, millainen hiilijalanjälki työkoneen käytöstä on syntynyt. Laskentaohjelmiston avulla koneyritys saa seurattua tehtyjen energiansäästöratkaisujen vaikutusta ja voi raportoida hiilijalanjäljestä tarvittaessa myös asiakkaalle.

Koneurakoinnissa polttoainetta kuluu väistämättä ja kulutusjousto on pientä. Koneita käytetään vain tarpeeseen ja hukkakäyttöä vältetään jo puhtaasti taloudellisista syistä. Polttoaineen kulutukseen voidaan vaikuttaa teknisillä ratkaisuilla, esimerkiksi hybridimoottoreilla, sekä koneiden energiatehokkaalla käytöllä. Seurannalla on suuri merkitys, kun etsitään entistä energiatehokkaampia työtapoja ja koneita. Laskentaohjelma tuo apua nimenomaan tähän.

-    Energiankulutuksen vähentäminen on yrityksen etu, koska jokainen säästynyt polttoainelitra parantaa yrityksen kannattavuutta, totesi Saarelainen.

Lisätietoja:    
maarakennusvaliokunnan puheenjohtaja Seppo Saarelainen, puh. 050 390 4361
metsänparannustyöryhmän puheenjohtaja Jari Vento, puh. 0400 156 852


Koneyrittäjien liitto on 2 500:n energia-, maarakennus- ja metsäkonealan koneyrittäjän edunvalvonta- ja työmarkkinajärjestö.

 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjien liitto ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet