Koneyrittäjien liittokokous:

Turve täyskäyttöön energiakriisissä – vaatii käyttönäkymän vakautusta

turve

Julkilausuma 29.10.2022

Energiakriisi on havahduttanut huomaamaan kotimaisen energian arvon. Suomessa on vahvuutena monipuolinen energian tuotanto, mutta polttoaineissa on nojauduttu aiemmin liikaa ulkomaiseen kivihiileen, öljyyn, kaasuun ja osin tuontipuuhun. Ei ole muistettu huoltovarmuutta tilanteessa, jossa rajat eivät ole avoimia. Luotto tuontipolttoaineiden saatavuuteen on myös johtanut energiaturpeen tuotannon hallitsemattomaan alasajoon.
Tulevat talvet asettavat kovat haasteet energian tuotannolle ja kotien pitämiselle lämpiminä.

Pääkaupunkiseutu turvautuu edelleen vahvasti kivihiileen, vaikka vielä hetki sitten juuri sieltä kuultiin kovimmat puheet uusiutuvasta energiasta ja turpeen käytön lopettamisesta.

Sikäli olemme onnellisessa asemassa, että tällä hetkellä meillä on vielä jäljellä osaamista turpeentuotantoon. Parin vuoden kuluttua on liian myöhäistä pelastaa sitä. 

Nyt on kiire luoda turpeen käytölle näkymä tälle vuosikymmenelle parantamalla sen kustannuskilpakykyä esimerkiksi kaukolämpöyhtiöiden vastikkeettomilla päästöoikeuksilla tai asettamalla päästöoikeusmaksuille katto. Näin voimme käyttää kotimaista turvetta maailman ääristä nyt rahdattavan kivihiilen ja öljyn sijaan ja samalla vähentää myös metsien käyttöön kohdistuvaa painetta.

Toimia tarvitaan viimeistään tammi–helmikuussa, jotta ensi kesän turvetuotantokausi kyetään hyödyntämään täysimääräisesti. Samalla saamme oikeudenmukaisemman siirtymän luovuttaessa pitemmällä aikavälillä fossiilienergiasta.

Lisätietoja     
puheenjohtaja Markku Suominen, puh. 0440 794 977
toimitusjohtaja Matti Peltola, puh. 040 900 9412

Koneyrittäjien 53. liittokokous on koolla Lahdessa 29.–30. lokakuuta. Koneyrittäjät ry on energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjien yrittäjä- ja työnantajajärjestö.

 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjät ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet