Tiemäärärahat on saatava teiden merkitystä vastaavalle tasolle

tiekurjuus

Tiedote 1.9.2022

Suurin osa Suomen tavaraliikenteestä kulkee kumipyörillä. Koneyrittäjiä ihmetyttää teiden rahoituksen vähentäminen ja muiden liikennemuotojen suosiminen tiestön kustannuksella, toteaa Koneyrittäjien maarakennusvaliokunnan puheenjohtaja Seppo Saarelainen.

-    Enää ei voida tinkiä teiden ylläpidon määrärahoista, jos vientiteollisuuden ja huoltovarmuuden kannalta merkitykselliset alemman luokan tiet aiotaan saada pidettyä liikennöitävässä kunnossa, Saarelainen sanoo.

Reikäiset päällysteet vaurioittavat ajoneuvoja ja pidentävät kuljetukseen kuluvaa aikaa. Näin ne nostavat suoraan kuljetuskustannuksia ja välillisesti kuljetettavien tavaroiden hintoja.

-    Koska tieverkoston kunnon on annettu heikentyä, kunnostaminen tulee paljon kalliimmaksi kuin aiemmin. Tieverkoston tilalla on merkitystä koko maan taloudelle.

Tiestön merkitys kotimaisen metsäteollisuuden raaka-ainetoimituksille on kasvanut entisestään, kun rautateitse Venäjältä tullut puuvirta on loppunut.

Kuluneena kesänä valtateitä on päällystetty ennätyksellisen vähän. Bitumin hinnan hurja nousu vähensi päällystyskilometrejä ja huonokuntoisten maanteiden määrän on arvioitu lisääntyvän tämän vuoden aikana 300–500 tiekilometrillä.

-    Tierahoituksen niukkuus uhkaa nykyisen tieverkostomme olemassaoloa ja Euroopan laajuisen liikenneverkon eli TEN-T-tieverkon rakentamista Suomessa, Saarelainen toteaa.

Korona on muuttanut työelämää ehkä pysyvästi ja etätyöt ovat yleistyneet. Politiikkojen on aiheellista keskustella, onko tunnin juniin järkevää investoida.

-    Maailmantilanne on muuttunut, tiestön merkitys huoltovarmuudelle on kasvanut ja rahat tarvitaan tiestön korjausvelan nitistämiseen, Saarelainen tiivistää.

Lisätietoja:     
maarakennusvaliokunnan puheenjohtaja Seppo Saarelainen, puh. 050 390 4361
toimialapäällikkö Markku Leskinen, puh. 040 9009 413

Koneyrittäjät on energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjien valtakunnallinen yrittäjä- ja työnantajajär-jestö.

 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjät ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet