Julkilausuma 28.10.2017 klo 13:15

Koneyrittäjien liittokokous:

Vesihuollon korjausvelka taitettava

Vesijohtoverkostosta lähes 6000 kilometrin arvioidaan olevan erittäin huonossa kunnossa. Korjauksia tehdään nykyisin vain noin 700–900 kilometriä vuodessa. Tämä korjausvelan jatkuvan kasvu on saatava käännetyksi laskuun, vaati Koneyrittäjien liittokokous Lappeenrannassa.

Suomessa on vesihuoltolaitosten yleistä vesijohtoverkostoa noin 107 000 kilometriä sekä jätevesiviemäri- ja hulevesiviemäriverkostoa yhteensä noin 50 000 kilometriä.

Vesihuoltoverkoston kunto heikkenee. Suurin osa vesijohto- ja viemäriverkoista on rakennettu 1960- ja 1980-lukujen aikana. Etenkin vilkkaimman rakennuskauden alussa putkien materiaalit olivat usein laadultaan heikkoja ja kiireen takia asennustyön laatu kärsi. Näistä syistä monella kunnalla on lähivuosina edessään erittäin suuri saneeraushaaste verkostojen teknisen käyttöiän lähestyessä loppuaan.

Koneyrittäjät pitävät tervetulleena, että valtioneuvosto on käynnistänyt vesilaitoksia ja niiden toimintaedellytyksiä koskevan selvitystyön.

Olennaista on vesijohtoverkostojen omistajien havahtuminen tilanteeseen. Nykyisellään ongelmia vain siirretään eteenpäin. Niin kauan kuin vettä tulee hanasta, ylläpitoa laiminlyödään ja saneerauksia lykätään.

Kuntien tulee vesilaitosten suurimpina omistajina havahtua korjausvelkakysymyksiin, sillä ongelmat eivät itsestään ratkea. Kuntien tilaajaosaamista tulee kehittää ja samalla on huolehdittava niin hankintatoiminnan kuin kuntayhtiöidenkin toiminnan läpinäkyvyydestä.

Muutoin kuluttajalla on edessään laadun ja toimitusvarmuuden heikkeneminen ja hintojen hallitsematon nousu. Tärkeintä on, että asiakkaat, kuntalaiset saavat turvallista vettä silloin, kun he sitä tarvitsevat.

Lisätietoa:    
puheenjohtaja Asko Piirainen, puh. 0500 685 284
toimitusjohtaja Matti Peltola, puh. 040 900 9412

Koneyrittäjien liitto on 2 500:n energia-, maarakennus- ja metsäkonealan koneyrittäjän edunvalvonta- ja työmarkkinajärjestö.

 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjien liitto ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet