Metsänparannus- ja metsänhoitotöitä tuottavien yritysten

Liiketoiminta- ja palvelukehittämisen valmennusohjelma

Metsänparannus- ja metsänhoitotöitä tarjoavilla yrityksillä on hyvät tulevaisuuden näkymät, sillä ala kehittyy nopeasti. Yritykset pystyvät vahvistamaan asemaansa muuttuvassa kilpailutilanteessa, mutta se vaatii monipuolista liiketoiminnallista osaamista sekä digitalisaation hyödyntämistä osana metsäpalvelujen tuottamista. Liiketoiminta- ja palvelukehittämisen ohjelmassa pureudutaan asiakkaille tarjottavien palveluiden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja niiden tuotteistamiseen sekä kilpailukykyiseen hinnoitteluun.

Valmennusohjelma alkaa 8.9.2017 ja sen toteuttavat yhteistyössä Koneyrittäjien Liitto ry ja TTS Työtehoseura ry.
Koko valmennusohjelman aikataulu ja sisältö
Aloitusjakson 8.9. sisältö

Kohderyhmä

Valmennusohjelma ja työpajat ovat suunnattu metsänparannus- ja metsänhoitotöitä tarjoavien yritysten yrittäjille, yritysten osakkaille ja muille yrityksen vastuullisessa asemassa työskenteleville, joilla on mahdollisuus vaikuttaa yrityksen palvelutarjontaan, palvelujen sisältöön sekä hinnoitteluun ja palvelujen tuottamistapaan.

Tavoite

Valmennusohjelman tavoitteena on syventää asiakaslähtöistä liiketoiminnan kehittämistä ja kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksista sekä perehtyä asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. Osallistuja saa hyvät tiedot ja valmiudet yrityksensä palvelujen suunnitteluun, hinnoitteluun sekä palvelujen myyntiin metsänparannus- ja metsänhoitopalvelujen sektorilla. Pidemmän aikavälin tavoitteena on, että osallistuvan yrityksen liikevaihto ja tulos kasvaa ja tuote- ja palvelukokonaisuudet vastaavat asiakkaiden tarpeisiin ja ovat eri asiakasryhmille houkuttelevia ostaa.

Valmennusohjelman toteutus ja sisältö

Valmennusohjelman keskeinen sisältö on kuvattu alla olevassa kuviossa:

Valmennusohjelmassa on seitsemän yhteistä valmennus- ja työpajapäivää ja ensimmäinen työpaja pidetään 18.8.2017. Joulukuussa 2017 järjestetään viimeiset valmennuspäivät, joiden aiheina on tietojärjestelmien hyödyntäminen sekä metsänhoito- ja metsänparannuspalvelujen kaupallistaminen ja myynti. Ennen valmennusohjelman alkamista kartoitetaan osallistujan ja yrityksen tavoitteet liiketoiminnan ja palvelujen kehittämiselle.

Osallistujan hyödyt valmennusohjelmasta

Valmennuksen aikana osallistuja tekee yrityskohtaisen palvelujen kehittämiseen liittyvän tehtäväkokonaisuuden sekä laatii palvelulle hinnoittelulaskelmat ja myyntisuunnitelman. Valmennukseen osallistuvat laativat yhteisiä palvelukuvauksia, joita alan muut yritykset voivat hyödyntää omassa toiminnassaan. Valmennusohjelman suorittanut saa kattavat tiedot ja taidot liiketoiminnan ja palvelujen suunnittelusta ja kehittämisestä, jossa on huomioitu yrityksen tuottavuus-, kannattavuus- ja hinnoittelunäkökulmat.

Rahoitus

Valmennusohjelma sisältyy Metsämiesten Säätiön rahoittamaan projektikokonaisuuteen. Työtehoseura veloittaa valmennuksesta 295 € + alv omavastuun, joka kattaa valmennuspäivien tarjoilut (aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaat). Lisäksi osallistujat vastaavat matka- ja majoituskuluistaan.

Ilmoittaudu valmennusohjelmaan tästä

Valmennus on osa Laajavastuinen metsänparannusyrittäjä -hanketta. Hanke on saanut rahoituksen Metsämiesten säätiöltä ja se toteutetaan vuoden 2017 aikana.

Hankkeen esite

Aikataulu ja sisältö

Yhteyshenkilöt

Koneyrittäjien Liitto ry
Timo Makkonen, kehittämispäällikkö
puh. 040 900 9422 

TTS Työtehoseura ry
Minna Karppinen, koulutuspäällikkö
puh. 050 3879 523

 

 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjien liitto ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Medialle

Tiedotteet