Tiedote 29.6.2017 klo 07:18

Euroopan koneyrittäjäjärjestö Ceettar:

Traktoreihin ei tarvita ABS-jarrupakkoa

Traktoreiden ABS-jarruvaatimukselle ei ole hyviä perusteita. ABS-jarrut aiheuttavat traktoreissa arvaamattomia riskejä ja lisäävät kustannuksia, sanoi Ceettarin puheenjohtaja Klaus Pentzlin järjestön vuosikokouksessa Hämeenlinnassa 29. kesäkuuta 2017. Ceettar on maa- ja metsätalouden sekä muiden maaseudun koneurakointialojen yrittäjien eurooppalainen järjestö. Koneyrittäjät isännöivät Ceettarin vuosikokousta Suomessa.
 
Eurooppalaisten koneurakointijärjestöjen edustajat ovat koolla Ceettarin vuosikokouksessa Hämeenlinnassa. Ceettarin jäsenet ovat maa- ja metsätalouden sekä muun lähinnä maaseudun koneurakointialojen yrittäjiä 18:sta Euroopan maasta. Kokous on huolissaan EU-komission valmistelemasta traktoreiden ABS-jarrupakosta. Komission aikeena on asettaa lukkiutumattomat jarrut pakollisiksi myös traktoreihin, joiden nopeus on 40-60 km/h.

-     Maataloustraktorit ovat päivittäin käytössä maaseudun koneurakoitsijoiden liiketoiminnassa, sanoi Ceettarin puheenjohtaja Klaus Pentzlin.
-    Urakoitsijat tuottavat palveluita asiakkaidensa pelloilla ja siksi heidän traktoreillaan ajetaan usein myös julkisilla teillä. Itse asiassa urakoitsijoiden traktoreilla ajetaan tien päällä muita traktorinkäyttäjien koneita useammin.  Täten uskoisin, että urakoitsijoiden näkemykset ABS-jarruista ovat riittävän päteviä, Penzlin huomautti.

Vaatimusta traktoreiden lukkiutumattomista jarruista perustellaan liikenne- ja työturvallisuuden parantamisella.  EU-komissio ei kuitenkaan ole pystynyt esittämään sellaisia tilastotietoja, jotka osoittaisivat, että nimenomaan traktoreiden ABS-jarrut parantaisivat liikenneturvallisuutta merkittävästi. Ceettar on kerännyt kokemuksia ja näkemyksiä jäseniltään eri maista. Näiden vastausten perusteella jarrukapasiteetin puute ei ole erityisen merkitsevä syy traktorien liikenneonnettomuuksissa.

Ei siis ole pystytty osoittamaan todisteita siitä, että traktoreiden ABS-jarrut parantaisivat liikenneturvallisuutta tehokkaasti.  Sen sijaan se on varmaa, että ABS-jarrupakko lisää kustannuksia ja oletettavasti myös kasvattaa riskejä.

-    ABS-jarrujen säätäminen pakolliseksi nostaa Ceettarin arvioiden mukaan traktorien hintaa noin 5000 eurolla. Uuden jarrutekniikan vuoksi valmistajat joutuvat myös suunnittelemaan traktorit uudelleen, sanoo Ceettarin hallituksen suomalainen varapuheenjohtaja Simo Jaakkola Koneyrittäjien liitosta.

Kustannuksia todennäköisesti syntyy vielä lisää, jos vaatimukset ulotetaan koskemaan myös traktoreilla hinattavia laitteita ja perävaunuja.  Itse asiassa ABS-jarrujärjestelmän tulisi aina koskea koko työkoneen ja siihen kytkettyjen laitteiden kokonaisuutta. On tärkeää, että hätäjarrutuksessa sekä traktori että siihen kytketyt hinattavat laitteet reagoivat yhdenmukaisesti. Pelkät traktorin ABS-jarrut eivät auta.

-    Traktoriurakointiyritykset Euroopassa käyttävät traktoreita päivittäin liiketoiminnassaan eli he olisivat ABS-jarruvaatimusten suuri kohderyhmä. Perusteettomat vaatimukset haittaisivat urakoitsijoiden liiketoimintaa, mutta ne olisivat haitallisia myös turvallisuudelle.  ABS-jarrupakon säätämisen sijaan haluamme, että EU-komissio edistää niiden hyvien käytäntöjen kartoittamista ja levittämistä, joita eri maissa on kehitetty traktoreilla työskentelyyn ja liikkumiseen. Ne liittyvät liikennekäyttäytymiseen, työkoneiden lisävarusteisiin ja koneiden ylläpitoon. Tämä olisi paljon tehokkaampaa kuin perusteettomien jarrumääräysten kehittäminen.  Ceettar on valmis tukemaan tällaista työtä aktiivisesti, Klaus Pentzlin summasi.

Lisätietoja:     
Eric Dresin, johtaja Ceettar, +32 47 884 4513
Simo Jaakkola, varapuheenjohtaja Ceettar, +358 40 900 9414       

Ceettar on eurooppalainen maa- ja metsätalouden sekä muiden maaseudun koneurakointialojen järjestö. Se on perustettu 1961 ja se edustaa 150 000 itsenäistä yritystä ja 600 000 työntekijää. Sen jäsenenä on 20 kansallista järjestöä 18 maasta. Koneyrittäjien liitto on Ceettarin suomalainen jäsenjärjestö.

 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjien liitto ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Karsistonkatu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Medialle

Tiedotteet