Tiedote 14.6.2017 klo 6:48

Traktoriurakointi turvattava – monikäyttöisyys on hyödyksi

Traktoriurakoinnin edellytyksiä on aktiivisesti kehitettävä. Liikennelupavaatimus poistuu kesällä 2018 traktorikuljetuksilta, joiden nopeus on enintään 60 km tunnissa. Tätä muutosta ei tule tieliikennelain uudistuksessa vesittää eikä rajata traktorikuljetuksia tiellä pelkästään maa- ja metsätalouteen.  

Traktorien liikennelupapakon poistaminen selkiyttää traktorikuljetuksia ja vähentää turhaa byrokratiaa. Vapautus vaikuttaa vain vähän kuljetusmarkkinoihin, sillä traktoreilla ei käytännössä edes ole tarkoituksenmukaisista kuljettaa tavaroita pitkiä matkoja. Olennaista on, että traktorikalustoa voidaan käyttää joustavasti ja monipuolisesti.  

Tieliikennelain tulee sallia traktorien käytön joustavuus. Enintään 60 km/h kulkevaan traktoriin on voitava jatkossakin kytkeä kolme kertaa traktorin omanmassan suuruinen perävaunu myös muussa kuin maa- ja metsätaloudessa.  Muutoin traktoreiden monikäyttöisyyttä rajoitettaisiin huomattavasti.

Maarakentamisessa traktoreita ja kuorma-autoja käytetään eri olosuhteissa. Teknis-taloudellisesti traktoreiden käyttö on järkevää esimerkiksi huonoissa ajo-olosuhteissa ja lyhyen ajomatkan maansiirtotöissä, kun taas pidemmillä matkoilla on järkevintä käyttää kuorma-autokalustoa. Valintojen pitäisi ohjautua käyttötarpeiden eikä hallinnollisten määräysten mukaisesti.

Tieliikennelain uudistuksessa tulee ottaa huomioon traktoreiden monikäyttöisyys ja nähdä se hyötynä eikä uhkana. Mahdollisuus traktorikaluston monipuoliseen käyttöön tulee säilyttää.

Traktori tuo nuorelle työmahdollisuuksia

Nykyisiä nuorten työllisyysmahdollisuuksia ei tule heikentää, kun ajokorttisäädöksiä muutetaan. Nuoruudessa kesätyönä tehdyt traktorityöt ovat olleet monelle nykypäivän ammattilaiselle ensikosketus työelämään ja konetyöaloihin. Tätä koneyritysten mahdollisuutta työllistää alalle haluavia työntekijöitä ei pidä kaventaa tiukentamalla ajokorttivaatimuksia.

Lisätietoja:     
toimitusjohtaja Matti Peltola, puh. 040 900 9412
aluepäällikkö Ari Pihlajavaara, puh. 040 900 9419

Koneyrittäjien liitto on 2 500:n energia-, maarakennus- ja metsäkonealan koneyrittäjän edunvalvonta- ja työmarkkinajärjestö.

 

 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjien liitto ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Karsistonkatu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Medialle

Tiedotteet