Julkilausuma Koneyrittäjien liittovaltuusto 28.4.2017 klo 13:43

Työkonealat mopen osalle ammatillisessa koulutuksessa?

Työpaikoilla tapahtuvan opetuksen kustannuksia tulee jakaa koko yhteiskunnan tasolla, jos halutaan turvata pienyritysvaltaisten toimialojen työvoiman osaamis- ja uusiutumistarpeet, vaati Koneyrittäjien liittovaltuusto 28.4.2017 Helsingissä.

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen tavoitteena on lisätä työpaikoilla tapahtuvaa koulutusta. Työpaikoilla tapahtuvan koulutuksen lisääminen jää kuitenkin pelkäksi haaveeksi pienyritys- ja pääomavaltaisilla konetyöaloilla, jos samalla poistetaan mahdollisuus vähäiseenkin koulutuskorvaukseen, kuten hallitus on esittänyt. Hallituksen esityksessä on työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa unohdettu eri alojen erityispiirteet ja ne kohtuuttomat tuotannonmenetykset, joita työpaikan tarjoaminen oppimisympäristöksi aiheuttaa pienyrityksissä pääomavaltaisilla aloilla.

Maarakennus- ja metsäkoneenkuljettajan koulutus tunnustetaan erittäin kalliiksi, kun se tehdään oppilaitoksissa. Mutta heti kun siirrytään koulutussopimuksen mukaiseen työpaikalla oppimiseen, koulutuksen pitäisi tapahtua talkoilla.

Kun oppilas on työssä oppimassa koneyrityksessä, yrittäjä käyttää opetukseen omaa tai koneenkuljettajansa työpanosta sekä menettää koko ajalta koneen tuotoksen laskuna jopa suuremman summan. Koneyrittäjällä koko tuotanto kärsii ja pahimmillaan koko ”tehdas” seisoo. Menetyksessä puhutaan jopa sadoista euroista päivässä yhdestä oppilaasta.

Pienyritysvaltaiset konetyöalat jäävät räikeän epätasa-arvoiseen asemaan, jos työpaikalla tapahtuvan koulutuksen menetyksiä ei voida korvata millään lailla. Yhteiskunta kuitenkin tarvitsee konetyöalojen osaajia jatkossakin.
Tämä karsii käytännössä myös nuorten ammatinvalintavaihtoehtoja. Voiko nuori valmistua ammattiin tai valitseeko nuori alan, joka ei pysty tarjoamaan työpaikalla tapahtuvaa koulutusta. Syrjitäänkö samalla koneista ja laitteista kiinnostuneita nuoria, jotka kaipaavat käytännön tekemistä?

Ammatillinen koulutus kaipaa oppilaitosten ja työelämän hyvää yhteistyötä ja sitä tulee edelleen kehittää eri alojen erityispiirteet huomioon ottaen.

Lisätietoja:     
puheenjohtaja Asko Piirainen, puh. 0500 685 284
toimitusjohtaja Matti Peltola, puh. 040 900 9412

 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjien liitto ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Karsistonkatu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Medialle

Tiedotteet