Tiedote 7.4.2017 klo 10:00

Digitalisaatio aiheuttaa painetta kuntien tilaajaosaamiselle

Koneyrittäjät ovat huolissaan kuntien tilaajaosaamisesta. Kuntien pitää pystyä tilaamaan tulevaisuudessakin yhdyskuntatekniikkaan liittyvät rakennus-, kunnossapito- ja hoitotyöt, linjasi varapuheenjohtaja Markku Suominen avatessaan Koneyrittäjien Maarakennuspäiviä Tampereella.

Kuntien tilaajaosaaminen auttaa siinä, että pienet ja keskisuuret maarakennusalan yritykset pystyvät tarjoamaan palveluitaan suoraan kunnille eikä niiden tarvitse toimia maarakennusalan suurimpien toimijoiden aliurakoitsijoina.

Tilaajaosaamisen rapistumisesta on jo merkkejä. Suomisen mukaan yhä useammin kunnista tulee tarjouspyyntöjä, joissa ei ole muuta kuin suunnitelmakuvat, jos niitäkään. Tarjouspyynnöissä ei ole edes urakkaohjelmaa tai muita oleellisia urakka-asiakirjoja.

Huolta kuntien tilaajaosaamisesta lisää se, että yhä useampi tarjouskilpailu muuttuu sähköiseksi ja monen hankinnan takana on yleishankintaorganisaatio.

Uusi hankintalaki lähtee siitä, että EU-kynnysarvot ylittävät urakat pitää jakaa sellaisiin osiin, että pienemmilläkin yrityksillä on mahdollisuus tehdä tarjouksia. Tämä jakaminen vaatii ammattitaitoa. Sen lisäksi sähköisten hankintajärjestelmien on tuettava urakoiden jakamista.

Koneyrittäjät ovat havainneet sähköisten kilpailutusten tarjouspyynnöissä jäykkyyksiä ja epäselvyyksiä. Osassa kyse on ollut kilpailutuksessa käytetyn järjestelmän jäykkyydestä.

-    Tilaaja ei voi mennä sen selityksen taakse, että "järjestelmät eivät taivu tähän". Uusien työvälineiden käyttöönotto vaatii sekä tilaajalta että tarjoajilta aikaa, resursseja sekä vastuuta opetella järjestelmien käyttöä, Suominen sanoi.

Lisätietoja:
varapuheenjohtaja Markku Suominen, puh. 0440 794 977
toimialapäällikkö Markku Leskinen, puh. 040 900 9413

Koneyrittäjien liitto on 2500:n energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjän valtakunnallinen yrittäjä- ja työnantajajärjestö.

 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjien liitto ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Karsistonkatu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Medialle

Tiedotteet