Tiedote 28.2.2017 klo 12:39

Metsään.fi-palvelu vihdoin maksuttomaksi yrittäjille – hyvää byrokratian purkua ja markkinoiden avaamista

Hyvä, että Koneyrittäjien aloite Metsään.fi-palvelun maksuttomuudesta metsäalan toimijoille toteutuu maaliskuun alusta alkaen. Tähän saakka toimijat ovat maksaneet Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelusta kuntakohtaisen vuosimaksun, mikä on turhaan hidastanut markkinoiden avaamista useammille toimijoille. Maksullisuus on haitannut toimijoita tuottamatta kuitenkaan valtiolle mitään lisäarvoa.  

Koneyrittäjät ovat esittäneet, että julkisin varoin rakennetun ja kehitettävän Metsään.fi-palvelun tulee olla toimijoille maksuton, jotta palvelutarjontaa voitaisiin kehittää ja metsäpalvelumarkkinoiden kilpailua edistää. Tämä mahdollistaisi myös kokonaan uusille toimijoille (esim. mobiili- tai verkkosovellusten kehittäjät) mahdollisuuden rakentaa palveluliiketoimintaa avoimen tietovarantoon perustuen.

Asia on nyt edennyt ja metsäalan toimijoilta ei enää maaliskuun alusta lähtien peritä maksua Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelusta.

–    Hyvä, että käytön esteitä puretaan tällä tavalla. Odotamme nyt, että metsäalan toimijat pienimpiä yrityksiä myöten alkavat hyödyntää entistä tehokkaammin Metsään.fi-palvelun tarjoamia mahdollisuuksia yhdistää metsänomistajien kysyntä ja palveluntuottajien tarjonta, sanoo Koneyrittäjien puheenjohtaja Asko Piirainen.

–    Metsään.fi palvelun kehittämiseen on laitettu rahaa kiinni yli 10 miljoonaa euroa. Ei meillä ole varaa antaa tällaisen investoinnin olla vajaakäytössä. 

Metsäkeskuksen Metsään.fi-toimijapalveluun on rekisteröitynyt lähes 400 yritystä.

–    Yksinomaan Koneyrittäjien liitossa on monin verroin potentiaalisia koneyrityksiä, jotka voisivat hyötyä Metsään.fi-palvelusta. Hyvä, että palvelun käytön kynnystä nyt alennetaan.

Metsäpalvelumarkkinoilla potentiaalisia toimijoita ovat koneyritykset, metsuriyritykset, suunnitteluyritykset ym. vastaavat yritykset, jotka ovat kooltaan usein mikroyrityksiä. Näille palvelun maksullisuus on aiheuttanut turhan kynnyksen sen käyttöönotolle.

Metsään.fi-palvelussa oleva metsävaratieto kattaa tällä hetkellä jo 82 prosenttia Suomen yksityismetsien pinta-alasta. Metsänomistajat ovat jakaneet palvelussa olevaa metsätietoaan 2,8 miljoonan hehtaarin alalta yritysten ja muiden toimijoiden käyttöön. 

Lisätietoja:     puheenjohtaja Asko Piirainen, puh. 0500 685 284

Koneyrittäjien liitto on 2500:n energia-, maarakennus- ja metsäalan koneyrittäjän valtakunnallinen yrittäjä- ja työnantajajärjestö.

 

 

Koneyrittäjät - Koneyrittäjien liitto ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Karsistonkatu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Medialle

Tiedotteet